Kế hoạch chiến lược áp dụng BIM trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

Thứ năm, 1/6/2023 | 17:43 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Quyết định số 505/QĐ-EVN về việc ban hành ban hành Kế hoạch chiến lược áp dụng mô hình thông tin công trình(BIM) trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Mục tiêu để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình; Khai thác các lợi ích của BIM một cách phù hợp với điều kiện cụ thể của từng dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa vào vận hành, bảo trì cho đến khi phá dỡ công trình;

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý các công trình xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại, thống nhất trong toàn EVN; Từng bước tự chủ phát triển và làm chủ các nền tảng dùng chung của công trình trên không gian số.

Áp dụng BIM trong đầu tư xây dựng tại Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn 

Đối tượng áp dụng là các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Các công trình điện đã được đưa vào vận hành khai thác bao gồm nhưng không hạn chế các công trình nguồn điện (thủy điện, nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời…), các công trình lưới điện truyền tải và hạ tầng phân phối, các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ sản xuất – kinh doanh.

Lộ trình áp dụng được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn năm 2023- 2025: Áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng mới cấp đặc biệt, cấp I và cấp II mới bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án, trong đó các dự án đầu tư xây dựng cấp đặc biệt, cấp I từ năm 2023; Các dự án đầu tư xây dựng cấp II từ năm 2025.

Thí điểm áp dụng BIM trong công tác số hóa cho công trình nguồn và lưới điện đã đưa vào vận hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận hành. Nghiên cứu, xây dựng phương án, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm các nền tảng dùng chung tại EVN và các Đơn vị Thành viên đáp ứng tiêu chuẩn BIM. Xây dựng và ban hành các quy định, quy trình về tổ chức triển khai áp dụng và quản lý hồ sơ dự án theo mô hình BIM trong công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các dự án nguồn điện và lưới điện của EVN.

Giai đoạn năm 2030, áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng mới từ cấp III trở lên, công trình cấp IV nằm trong các công trình cấp III trở lên đã ứng dụng BIM, khuyến khích ứng dụng BIM cho các dự án đầu tư xây dựng mới cấp IV.

Hoàn thiện hạ tầng phần cứng, phần mềm các nền tảng dùng chung tại EVN và các Đơn vị Thành viên, đáp ứng tiêu chuẩn BIM, phù hợp điều kiện thực tế đảm bảo hiệu quả đầu tư, chất lượng an toàn thông tin, bảo mật theo quy định. Cập nhật, hoàn thiện các quy định, quy trình ứng dụng BIM tại trong quá trình đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các công trình của EVN.

Lộ trình chiến lược áp dụng BIM EVN được xây dựng cho khung thời gian 3 năm (2023-2025) và 5 năm (2026-2030).

Phạm Hạnh (TCĐL)