Logo kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT (1/7/2008 - 1/7/2023)

Thứ sáu, 3/3/2023 | 17:00 GMT+7
Để chuẩn bị phục vụ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (1/7/2008 - 1/7/2023), Tổng công ty thiết kế và ban hành mẫu logo nhận diện để thống nhất áp dụng trong toàn Tổng công ty.

- File thiết kế và logo tải về tại đây: Logo 15 năm

- 4 mẫu logo:

Ban Truyền thông - EVNNPT