NPTS họp rà soát thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Thứ hai, 18/4/2022 | 08:49 GMT+7
Ngày 15/4/2022 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2, Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện đã tổ chức cuộc họp rà soát thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Ông Phạm Thanh Tùng, Ông Lã Mạnh Hoàn, Ông Đoàn Thanh Tùng - PGĐ Công ty; lãnh đạo các Phòng chức năng Công ty, Giám đốc các Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật.

Theo đó, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2022 đã được Ban lãnh đạo đôn đốc, chỉ đạo các phòng chức năng các đơn vị trực thuộc tại các cuộc họp giao ban trước. Cụ thể, đối với kế hoạch Thí nghiệm định kỳ năm 2022 và 2023, Lãnh đạo NPTS đã chỉ giao nhiệm vụ cho phòng KHVT đã chủ động bám sát, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự kiến, khối lượng công việc cơ bản hoàn thành trong tháng 05/2022.

Về kế hoạch sửa chữa lớn tài sản, ngay sau khi Tổng công ty giao kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2022 cho NPTS, phòng KHVT đã trình Quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện. Theo đó, lũy kế đến hết tháng 3/2022 các đơn vị đã ký hợp đồng thực hiện 07/07 gói thầu, đạt 100%, giá trị thực hiện đạt 1,197 tỷ đồng tương ứng 22% so với kế hoạch được giao.

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc NPTS chủ trì cuộc họp

Hiện tại các đơn vị đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng. Dự kiến đến tháng 7/2022 sẽ thi công hoàn thành các hợp đồng và quyết toán hoàn thành trong tháng 8/2022. Cùng với đó, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng chức năng lập đề án công tác sửa chữa lớn năm 2023, dự kiến sẽ hoàn thành và trình Tổng công ty trong tháng 5/2022.

Song song kế hoạch sửa chữa lớn lưới điện đã và đang được Công ty thực hiện đúng tiến độ. Theo đó, về hạng mục thống nhất thực hiện: NPTS và các PTCs đã thống nhất ký biên bản kế hoạch thực hiện sửa chữa lớn lưới điện năm 2022 với tổng cộng 315 hạng mục công trình, đến thời điểm hiện tại đã thống nhất và đã ký BBLV.

Về lập, trình duyệt phương án và dự toán tự thực hiện: TT1, 2, 3, 4 đã trình PTC1, 2, 3, 4 với tổng cộng 315 hạng mục công trình, sau khi các PTCs phê duyệt sẽ trình ký TTGV. Hiện tại, NPTS đã thực hiện được tổng cộng 34 hạng mục SCL lưới điện 2022.

Toàn cảnh cuộc họp triển khai công tác kế hoạch năm 2022

Đối với Chiến lược phát triển của Tổng công ty, đề án nâng cao năng lực của NPTS, kế hoạch chuyển đổi số, Lãnh đạo Công ty đã có quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch giao.

Về công tác thuê tư vấn lập đề án Đánh giá toàn diện hoạt động của NPTS; Lãnh đạo Công ty đã đề xuất phương án, lộ trình chuyển đổi mô hình thành công ty TNHH MTV trực thuộc EVNNPT. Cụ thể, ngày 29/3/2022 đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo Đề án tại cuộc họp Ban ĐM&PTDN. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty, NPTS đã có văn bản đề nghị đơn vị tư vấn hoàn thiện và sẽ tổ chức họp rà soát, thống nhất trước khi báo cáo Tổng công ty trong tháng 4/2022.

Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty cùng sự quyết tâm đoàn kết của tập thể CBCNV NPTS, các kế hoạch được cấp trên giao phó đã và đang được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ đã đề ra.

Nguyễn Hòa - NPTS

Bình luận của bạn

Captcha image

Tin đã đưa