Thơ: Một tuần của lính đường dây mùa COVID-19

Thứ tư, 22/9/2021 | 18:00 GMT+7

Lính đường dây mùa dịch làm sao?
Một tuần công tác vui biết bao
Ngồi đây tôi sẽ kể bạn biết
Vất vả gian lao nhưng tự hào

Thứ 2 tranh thủ đi xét nghiệm
Test nhanh âm tính mới lên xe
Xuất quân lên đường kiểm tra tuyến
Lội bộ, xuyên đầm băng rẫy nương

Thứ 3 xử lý vườn cây tạp
Phối hợp cùng nhau thật nhịp nhàng
Cây ngã xếp lớp hành lang thoáng
Thế mới yên tâm để vận hành

Thứ 4 chuyển hướng xử lý nhà
Dịch, nên xây lén dưới dây nha!
Phối hợp địa phương “xử lý kép”
Biên bản nhất quyết phải thực thi

Qua đến thứ 5 đi test lại
Ổn thì leo cột lắp nối tầng
Bởi vì mưa đến nhiều sấm sét
Củng cố an toàn lưới đường dây

Thứ 6 tiến hành sửa chữa lớn
Lướt sóng cùng leo trụ vượt sông
Một trăm mấy mét ôm thanh chéo
Màu sơn trắng, đỏ đẹp làm sao

Cuối tuần cắt điện cho bảo dưỡng
Thủ tục phải nghiêm phải thật nghiêm
Lau sứ siết lèo cho thật kỹ
Để lưới vận hành cho thật êm

Nghề truyền tải điện lắm gian nan
Đổi lại niềm vui khắp thôn làng
Giữ lưới vận hành luôn ổn định
Ôi! lính đường dây thật vẻ vang.

Công trình sơn cột vượt sông 15 đường dây 220kV Phú Mỹ - Mỹ Tho và Phú Mỹ - Cần Đước (vượt sông Thị Vải) của Công nhân Đội TTĐ Nhơn Trạch.

Đăng Khoa - Đội TTĐ Nhơn Trạch - PTC4