Thông báo mời thu xếp vốn cho các dự án lưới truyền tải điện

Thứ sáu, 10/2/2023 | 08:34 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 06 dự án lưới truyền tải điện theo hình thức chào cạnh tranh.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: tranthikimngan@npt.com.vn để được nhận miễn phí 06 HSYC tương ứng với 06 dự án, thời gian nhận HSYC từ ngày 10/02/2023.

Thời hạn nộp HSĐX: Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 02/3/2023 tùy thuộc từng dự án, cụ thể như sau:

EVNNPT

Tin đã đưa