131 CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 tình nguyện hiến máu hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX

Thứ hai, 4/12/2023 | 16:46 GMT+7
Sáng ngày 04/12/2023, tại Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức cho 131 CBCNV tình nguyện hiến máu hưởng ứng chương trình Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX. Đây là một hoạt động luôn mang đến cho CBCNV một niềm vui được giúp ích cho ai đó, niềm vinh dự là người EVNNPT luôn hành động vì con người, vì những đóng góp hữu ích cho cộng đồng, xã hội.

Ngọc Dung - Thanh Tuấn - PTC4