Ban Chỉ đạo Mô hình thông tin công trình tại EVNNPT họp phiên thứ nhất

Thứ ba, 30/5/2023 | 16:11 GMT+7
Ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo triển khai Mô hình thông tin công trình (BIM) tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) họp phiên thứ nhất.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng – Chủ tịch HĐTV EVNNPT, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Phạm Lê Phú – Tổng giám đốc, Phó trưởng Ban thường trực, các Thành viên HĐTV EVNNPT, các Phó Tổng giám đốc EVNNPT và các thành viên Ban chỉ đạo. Các đơn vị họp trực tuyến tại điểm cầu của các đơn vị.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng chủ trì cuộc họp

Theo quy định tại Quyết định số 258/QĐ-TTg-CP ngày 17/3/2023 phê duyệt Lộ trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng trong đó:

Giai đoạn 1: từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Giai đoạn 2: từ năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn  nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Như vậy, việc áp dụng BIM trở thành yêu cầu bắt buộc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng trong EVNNPT (vì hầu hết các dự án là công trình cấp I và cấp đặc biệt).

Về khả năng đáp ứng của EVNNPT và các đơn vị theo quy định nêu trên, đại diện Ban Quản lý đầu tư EVNNPT – đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo cho biết: Đối với phần trạm biến áp, hiện nay phần lớn các đơn vị tư vấn đã cơ bản xây dựng triển khai trang bị các phần mềm thiết kế 3D, để có thể sẵn sàng tham gia vào quá trình thực hiện BIM.

Toàn cảnh cuộc họp tại đầu cầu Hà Nội

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV EVNNPT- Nguyễn Tuấn Tùng cho biết: Với các quy định hiện nay, việc triển khai BIM là việc bắt buộc phải triển khai. Ngoài thực hiện lộ trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, EVNNPT cần triển khai theo kế hoạch Chiến lược áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và Kế hoạch của EVNNPT sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT, Trưởng ban chỉ đạo BIM tại EVNNPT đề Ban Quản lý đầu tư chủ trì phối hợp với các Ban liên quan hoàn thiện xây dựng Kế hoạch để Ban chỉ đạo ban hành trước ngày 15/6/2023, hàng năm sẽ xem xét, điều chỉnh nếu thấy cần thiết.

Kế hoạch này, Tổng công ty và các Ban QLDA cần triển khai tất cả các dự án đầu tư xây dựng 220-500kV. Đối với các công trình đã giao quản lý dự án, giao chủ đầu tư, các Ban QLDA hoặc các Công ty Truyền tải (PTC) đề xuất với Tổng công ty để triển khai đưa hạng mục nào vào BIM. Đối với các PTC và NPTS cần triển khai công tác BIM theo tiến độ công trình EVN đã phê duyệt. Ngoài ra, cần song hành cùng với Tổng công ty để ứng dụng BIM trong đơn vị mình.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT yêu cầu sau khi Tổng công ty ban hành kế hoạch, các đơn vị phối hợp với các Ban chuyên môn của EVNNPT để xây dựng kế hoạch triển khai cho đơn vị và hoàn thành trước 30/6/2023.

Lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo nhận thức và kĩ năng quản lý BIM trong các giai đoạn của dự án, triển khai thực hiện đào tạo hàng năm phù hợp với tiến trình thực tế phát triển áp dụng BIM tại đơn vị.

Áp dụng BIM tại Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn 

Việc áp dụng BIM nhằm hướng đến mục tiêu: Góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác đầu tư xây dựng và quản lý vận hành công trình;

Khai thác các lợi ích của BIM một cách phù hợp với điều kiện cụ thể của từng dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa vào vận hành, bảo trì cho đến khi phá dỡ công trình;

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý các công trình xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số hiện đại, thống nhất trong toàn EVN; Từng bước tự chủ phát triển và làm chủ các nền tảng dùng chung của công trình trên không gian số.

 

Xuân Tiến