PTC4 với những giải pháp nhằm "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" năm 2023.

Thứ ba, 30/5/2023 | 07:00 GMT+7
Với truyền thống và bề dày thành tích, trong quá khứ, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã vượt qua những khó khăn, thử thách để có được những thành tựu đáng trân trọng như ngày hôm nay. Chính vì thế, với nhiệm vụ và Chủ đề năm 2023, bằng mọi nỗ lực và nguồn lực hiện có, PTC 4 nhất định thực hiện thắng lợi và thành công.

Thực hiện chỉ đạo của EVN, EVNNPT về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023, PTC4 đã ban hành Chương trình tổng thể thực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Kế hoạch triển khai chủ đề năm 2023 của Công ty. Để thực hiện thắng lợi từng CBCNV phải quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở tất cả các khâu, các bộ phận nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch năm 2023 được EVNNPT giao về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật năm 2023 và về tạm giao kế hoạch chuyên đề thuộc chi phí sản xuất năm 2023 cho các đơn vị truyền tải điện trực thuộc.

Cốt lõi trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị đó là sự đồng lòng, quyết tâm thực hiện của các phòng, các đơn vị truyền tải điện trực thuộc và của từng người lao động. Tựu trung lại là việc thực hiện tiết kiệm chi phí định mức, chi phí sửa chữa lớn và chi phí đầu tư xây dựng thể hiện qua việc: không mua các trang thiết bị đắt tiền; hạn chế đối đa hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm; sử dụng xăng xe và bố trí xe kết hợp nhiều nhiệm vụ; tiết kiệm điện, trong đó lưu ý tắt các thiết bị điện không dùng đến; sử dụng nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí, điện thoại... theo định mức và có chiết giảm; máy điều hòa ở chế độ mát (25 độ C); đi công tác bằng phương tiện máy bay phải được cấp có thẩm quyền cho phép và ưu tiên đặt vé giá rẻ, cố định lộ trình di chuyển; không tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản.

Công ty tiếp tục duy trì 100% đấu thầu qua mạng, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu; trước khi quyết định mua sắm vật tư thiết bị phải rà soát vật tư tồn kho và ưu tiên sử dụng hàng tồn kho còn phù hợp với nhu cầu sử dụng; thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi hoạt động để vừa nâng hiệu quả công việc, vừa tiết giảm chi tiêu; thực hiện tốt công tác rà soát hiện trạng tài sản, theo đó phải khai thác triệt để các tính năng của tài sản và kịp thời sửa chữa những hỏng hóc (nếu có) để đảm bảo các tài sản luôn trong trạng thái vận hành tốt nhất; không để xảy ra sự cố môi trường làm phát sinh chi phí xử lý; thực hiện tốt công tác trình và thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành theo kế hoạch; không để dự án không biến động số dư kéo dài...

Bên cạnh đó, nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của bộ, ngành, địa phương, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và EVNNPT nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn thể CBCNV; Nâng cao nhận thức của CBCNV về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định.

Với truyền thống và bề dày thành tích, trong quá khứ, Công ty đã vượt qua những khó khăn, thử thách để có được những thành tựu đáng trân trọng như ngày hôm nay. Chính vì thế, với nhiệm vụ và Chủ đề năm 2023, bằng mọi nỗ lực và nguồn lực hiện có, Công ty Truyền tải diện 4 nhất định thực hiện thắng lợi và thành công./.

Dương Thất Đúng - P.TCKT- PTC4