Ban QLDA các công trình điện miền Bắc thi đua hoàn thành kế hoạch năm 2023

Thứ năm, 28/9/2023 | 20:00 GMT+7
Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) lần thứ 3, kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam. Đặc biệt, năm 2023 còn là năm đánh dấu 15 năm thành lập và phát triển của EVNNPT và chào mừng Đại hội Công đoàn EVNNPT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Công đoàn EVNNPT đã có chỉ thị liên tịch số 46458/CTLT-EVNNPT ngày 01/12/2022 gửi các đơn vị trong EVNNPT về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT và Đại hội công đoàn EVNNPT lần thứ 4 nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống tự hào của EVNNPT và Công đoàn EVNNPT sau 15 năm thành lập, đã đóng góp tích cực cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; động viên đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao đông phát huy những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập và phát triển của EVNNPT, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Hội thao CNVC năm 2023

Để góp phần tích cực giúp EVNNPT thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích  đặc biệt chào mừng kỷ kiệm 15 năm thành lập Tổng công ty và nhiệm kỳ lần thứ IV của Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã luôn bám sát các chỉ đạo của cấp trên, phổ biến, tuyên truyền đến các cán bộ công nhân viên (CBCNV) tạo sự đoàn kết, đồng thuận để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chủ đề năm. Kết quả, NPMB đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được EVNNPT giao và xây dựng NPMB thành tổ chức học tập chủ động, năng động.

Cụ thể, về công tác đầu tư xây dựng, NPMB đã hoàn thành đóng điện 02 dự án gồm NCS TBA 500kV Quảng Ninh (GĐ2), TBA 220kV Yên Mỹ và hoàn thành đóng điện dự án TBA 200kV Yên Thủy ngoài kế hoạch. Hoàn thành phê duyệt BCNCKT ĐTXD 01 dự án ngoài kế hoạch là TBA220kV Bắc Ninh 5 và đấu nối. Hoàn thành phê duyệt TKKT 02 dự án gồm ĐZ 220kV Sơn La – Điện Biên, TBA220kV Gia Lộc và đấu nối, đạt 50% kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt 40% kế hoạch của cả năm. Hoàn thành trình quyết toán 03 dự án và đã được duyệt 01 dự án, đạt 33% kế hoạch trình 6 tháng đầu năm và 30% kế hoạch năm 2023 và 100% kế hoạch duyệt quyết toán 6 tháng đầu năm. Thực hiện khối lượng đạt 220,187 tỷ đồng so với kế hoạch giao cả năm 2023 là 2.808,421 tỷ đồng tính đến thời điểm báo cáo ngày 29/6/2023 (đạt 38,24% kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt 7.3% kế hoạch của cả năm). Đặc biệt chuẩn bị khởi công dự án trọng điểm ĐZ 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối/ Thanh Hóa trong tháng 10/2023 theo đúng chủ trương của Chính phủ, của Tập đoàn và EVNNPT nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho toàn Miền bắc trong mùa Hè tới. Đây là thành quả nỗ lực hết sức của toàn thể các Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên NPMB trong suốt thời gian qua vì sự phát triển chung của EVN, EVNNPT.

Về công tác Chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPT theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên Ông Nguyễn Tuấn Tùng tại Thông báo số 37/TB-EVNNPT ngày 07/2/2023 và Thông báo số 185/TB-EVNNPT ngày 26/5/2023 của EVNNPT. NPMB đã tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch đào tạo chuyển đổi số giai đoạn 2023 –2025 của EVNNPT, phối hợp với Công ty truyền tải điện 2 xây dựng đề cương khóa đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ Đoàn hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số trong EVNNPT. 100% cán bộ được giao cam kết tham gia đầy đủ các hạng mục đào tạo phù hợp với nội dung chuyên môn về chuyển đổi số do EVNNPT tổ chức nhằm tăng cường nhận thức cho CBCNV và tích cực triển khai thực hiện nhiệm  vụ này, chủ động chuyển đổi cách thức làm việc cho phù hợp với công nghệ mới, hiểu được việc ứng dụng KHCN là xu hướng tất yếu để nâng cao độ tin cậy, an toàn quản lý vận hành (QLVH), hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động (NSLĐ). Đồng thời luôn báo cáo kịp thời, đúng thời hạn về việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại NPMB theo yêu cầu của EVNNPT.

Bên cạnh đó, Công đoàn NPMB đã phát động và tích cực tham gia các cuộc thi do Công đoàn cấp trên phát động như Giai đoạn 3 Cuộc thi “Chuyển đổi số trong EVNNPT”; Giai đoạn 2 phong trào thi đua “709 sáng kiến trong EVNNPT” và phong trào thi đua cao điểm hoàn thành Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong EVN; “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam” và đã nhận được sự ủng hộ tích cực của toàn thể các đơn vị trong NPMB.

Cụ thể, với tư cách là thành viên của Hội đồng sáng kiến, Hội đồng nghiên cứu khoa học của EVNNPT, cán bộ NPMB luôn phát huy tốt vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu cho Hội đồng những ý tưởng và phương thức nhằm thực hiện hiệu quả phong trào đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật của EVNNPT. Trong 9 tháng đầu năm 2023, NPMB đã có 02 sáng kiến do Lãnh đạo và cán bộ NPMB xây dựng và 02 sáng kiến do cán bộ NPMB phối hợp cùng với cán bộ EVNNPT xây dựng. 4 sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến EVNNPT công nhận và được EVNNPT phê duyệt tại Quyết định số 1261/QĐ-EVNNPT ngày 28/8/2023 vv công nhận sáng kiến đợt 1 năm 2023. Các sáng kiến đó đã được triển khai áp dụng vào các nghiệp vụ chuyên môn tại NPMB và có giá trị rất lớn.

NPMB cũng đã tổ chức cuộc thi “Chuyển đổi số trong EVNNPT” nhằm thông qua việc ghi nhận những cách làm hay, sáng tạo, những sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực; những công trình tiêu biểu; những đổi mới, những thành tựu nổi bật, những sự kiện, hoạt động trong quá trình chuyển đổi số của EVNNPT và các đơn vị; khắc họa những nhân tố điển hình, những hình tượng tiêu biểu trong CBCNV, những tập thể có nhiều thành tích xuất sắc, đi đầu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong phong trào CBCNV và quá trình chuyển đổi số của EVNNPT qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho các CBCNV về tính hiệu quả của công tác Chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPT. 

Tổ chức cuộc thi “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam” nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động (NLĐ) NPMB về truyền thống tốt đẹp của ngành điện nói chung, của EVNNPT nói riêng, cũng như các tấm gương đoàn viên, NLĐ tiêu biểu của NPMB đã và đang tận tụy, miệt mài hăng say lao động sáng tạo trong sản xuất, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sinh hoạt của nhân dân, từ đó biểu dương và nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo không khí phấn khởi trong đoàn viên, NLĐ toàn NPMB chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Kết quả, NPMB đã đạt được thành tích đối với cuộc thi Nét đẹp người thợ điện Việt Nam và tích cực sáng tác, gửi bài dự thi tham gia cuộc thi Chuyển đổi số trong EVNNPT sẽ kết thúc vào tháng 11/2023 tới đây.

Thực hiện chỉ thị liên tịch số 1326/CTLT-EVNNPT ngày 11/4/2023 của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty về việc phát động phong trào thi đua học tập chủ động trong toàn EVNNPT, xây dựng EVNNPT trở thành tổ chức học tập va thực hiện chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tổng công ty tại Nghị Quyết số 35/NQ-HĐTV ngày 31/12/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2023. Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn ban NPMB đã phát động phong trào thi đua học tập chủ động trong toàn NPMB, xây dựng NPMB trở thành tổ chức học tập với những nội dung: xây dựng văn hóa học tập chủ động trong toàn thể CBCNV để từng cá nhân tự nâng cao năng lực, rèn luyện kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới; tạo ra môi trường học tập tích cực giúp CBCNV phát triển bản thân, sẵn sàng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng các nhân, đơn vị , tổ chức. Sử dụng hiệu quả các kết quả chuyển đổi số, các nguồn dữ liệu học mở trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực để mở rộng nguồn tri thức, nâng cao hiệu quả học tập và tối ưu hóa chi phí; phát triển các chương trình học tập, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tài nguyên giáo dục.

Hưởng ứng phong trào, NPMB đã 100% hoàn thành chỉ tiêu xây dựng bài giảng E-learning, 100% CBCNV đạt chỉ tiêu học tập qua E-learning của EVNNPT, 30% CBCNV chủ động học tập ngoài các bài bắt buộc theo quy định của EVN, EVNNPT, NPMB.  Tổ chức các chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4; cử cán bộ tham gia Tổ thẩm định khung chương trình đào tạo phát triển chuyên gia trong EVNNPT, và chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp dành cho cán bộ quản lý cấp 3 của EVNNPT. Tổ chức các khóa đào tạo về nâng cao năng lực quản lý dự án, quản lý hợp đồng, nâng cao năng lực ngoại ngữ chuyên ngành…. cho các CBCNV giúp từng cá nhân nâng cao năng lực, rèn luyện kỹ năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới. NPMB phấn đấu đến cuối năm 2023 có tối thiểu 02 sáng kiến tổ chức hoạt động thi đua về học tập chủ động hoặc xây dựng cơ chế khuyến khích có hiệu quả được áp dụng tại NPMB, theo chỉ thị liên tịch của EVN, EVNNPT, thi đua chia sẻ cách học tập chủ động, khai thác tài liệu, chia sẻ tri thức trong toàn đơn vị; tuyên truyền phổ biến tối thiểu 02 nguồn dữ liệu học mở đến CBCNV, góp phần xây dựng NPMB trở thành tổ chức học tập chủ động và năng động.

Cùng với các công tác chuyên môn, Công đoàn NPMB cũng quan tâm và tập trung đôn đốc, triển khai, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đoàn thể, nhiệm vụ chính trị - xã hội được cấp trên giao phó, đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa thiết thực, tránh hình thức và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Được sự quan tâm, động viên từ Lãnh đạo Ban, Ban Nữ công NPMB đã đăng ký 100% nữ CBCNV tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tổ chức các cuộc thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT, kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày quốc tế hạnh phúc 20-3 với chủ đề “Phụ nữ NPMB hướng tới cội nguồn với cuộc thi trang phục các dân tộc Việt Nam khu vực phía Bắc”, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, tham gia phong trào Phụ nữ EVNNPT sáng tạo, thực hiện tháng hành động vì trẻ em – tổ chức này quốc tế thiếu nhi cho toàn bộ các con em trong Ban, kỷ niệm ngày gia đình Việt nam, tổ chức hội thảo chuyên đề về “Chăm sóc sức khỏe phụ nữ” “Cách làm đẹp cho phụ nữ nơi công sở”, tổ chức Tết Trung thu và khen thưởng cho các cháu có thành tích học tập xuất sắc. Tất cả các hoạt động, phong trào trên đều nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình, hết mình của toàn thể các nữ cán bộ công nhân viên trong toàn NPMB, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, vui vẻ, gắn kết giữa tất cả các cán bộ công nhân viên.

Ảnh kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tại NPMB

Với tinh thần “Làm việc hết sức, chơi hết mình”, tất cả các CBCNV NPMB đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia Hội thao CBCNV EVNNPT lần thứ VI, năm 2023 để chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập EVNNPT ở nhiều bộ môn như giải chạy online, cầu lông, tennis, bóng bàn, kéo co. Và nhiều cá nhân, tập thể đã đạt được thành tích cao ở các hạng mục thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, văn minh.

Dưới sự chỉ đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng ủy và chính quyền, sự đoàn kết đồng thuận của tập thể cán bộ công nhân viên lao động và đoàn viên, NPMB đã có những bước tiến về nhiều mặt, phát triển ổn định, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, đời sống CBCNV được đảm bảo. Đồng thời, NPMB cũng đã có nhiều đóng góp tích cực cho các phong trào từ thiện, an sinh xã hội của địa phương.

Trong những tháng cuối năm 2023, với sự quyết tâm và đồng thuận cao độ, NPMB sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt tất cả các nhiệm vụ được giao nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm của Tổng công ty cũng như tích cực giúp Tổng công ty thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích đặc biệt chào mừng kỷ kiệm 15 năm thành lập Tổng công ty và nhiệm kỳ lần thứ IV của Công đoàn Tổng công ty.

Phòng Kế hoạch - NPMB