Cẩm nang tiết kiệm điện trong văn phòng - nhà xưởng

Thứ hai, 22/5/2023 | 11:27 GMT+7
Cẩm nang được Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn. Cẩm nang cung cấp các giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện, khí đốt, nhiên liệu tại các cơ sở công nghiệp và văn phòng sử dụng năng lượng.

Ngành công nghiệp chiếm khoảng 50% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc. Các khảo sát thực tế cho thấy, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp tại Việt Nam được đánh giá vào khoảng từ 20% - 30% tổng năng lượng tiêu thụ.

Để triển khai có hiệu quả Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP 3), Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và để đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển bền vững đất nước, các hoạt động thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp cần được chú trọng triển khai.

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng được áp dụng tại các cơ sở sử dụng năng lượng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Tải Cẩm nang tiết kiệm điện tại file đính kèm.

Vũ Chang
Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện