Phát động phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”

Chủ nhật, 21/5/2023 | 11:04 GMT+7
Thực hiện Nghị quyết số 140 –NQ/ĐU ngày 15/5/2023 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2), Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn PTC2 vừa ban hành Chỉ thị liên tịch số 1828/CTLT-PTC2 về việc phát động phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”.

Trạm biến áp 500kV Quảng Trạch là đơn vị đầu tiên triển khai thực hiện phong trào thi đua (Trong ảnh: Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐ Quảng Bình chỉ đạo thực hiện phong trào tại TBA 500kV Quảng Trạch)

Phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp” được thực hiện bắt đầu từ ngày 15/5/2023 và hoàn thành trước 30/6/2023. Các Truyền tải điện căn cứ tình hình thực tế tại của TBA/Tổ TTLĐ để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian ăn ở tập trung. Mỗi TBA/Tổ TTLĐ huy động ăn ở tập trung liên tục trong thời gian 5 ngày, thời gian bố trí phù hợp với điều kiện thực tế của từng TBA/Tổ TTLĐ.

Trong tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2023, Công đoàn PTC2 tổ chức chương trình “cảm ơn người lao động”. Công đoàn PTC2 thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các TBA, Tổ TTLĐ, các Công đoàn CSTV, một số đội đường dây.

Riêng tại các TBA/Tổ TTLĐ Công đoàn PTC2 đã trích kinh phí 90 triệu đồng hỗ trợ, giao cho công đoàn cơ sở thành viên, tổ nữ công phối hợp với chuyên môn, các đơn vị chuẩn bị tốt cơ sở vật chất chỗ ăn nghỉ cho công nhân viên ăn ở tập trung phù hợp với điều kiện tại đơn vị nhằm đảm bảo sức khỏe, tinh thần tốt cho người lao động trong thời gian thực hiện phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”.

PTC2 phát động phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp” nhằm phát huy tinh thần đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức nghiêm túc. Thực hiện đúng sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty trong việc đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm nay, cũng như góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT, chào mừng Đại hội IV Công đoàn EVNNPT và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021-2025, góp phần đưa Công ty Truyền tải điện 2 phát triển ổn định và bền vững. 

 Công nhân TBA 500kV Quảng Trạch tham gia bảo dưỡng thiết bị tại đơn vị

Công nhân TBA 500kV Quảng Trạch tham gia bảo dưỡng thiết bị tại đơn vị

Công nhân TBA 500kV Quảng Trạch tham gia bảo dưỡng thiết bị tại đơn vị

Công nhân TBA 500kV Quảng Trạch tham gia bảo dưỡng thiết bị tại đơn vị

 

 

 

Quang Thắng