Chi bộ Văn phòng Công đoàn PTC1 tổ chức sinh hoạt tháng 3 năm 2022

Thứ sáu, 1/4/2022 | 17:10 GMT+7
“Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung tư tưởng, chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đó là nội dung chủ đề sinh hoạt trong tâm tháng 3 năm 2022 của chi bộ.

Ngày 31/3/2022, Chi bộ Văn phòng Công đoàn Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức sinh hoạt tháng 3/2022 với chuyên đề “Xây dựng tinh thần đoàn kết, nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! Cùng tham gia sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Anh Tú - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Đ/c Nguyễn Trung Hiểu - Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp

Ngoài những mặt mạnh đã đạt được, Cấp ủy chi bộ VPCĐ đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong thời gian qua như: Vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa, vi quý”. Vẫn còn tình trạng chưa quyết liệt phê bình; đôi lúc còn sự bất đồng quan điểm trong thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của cấp ủy, của phòng. Cấp ủy chi bộ cũng mạnh dạn chỉ ra những nguyên nhân chủ yếu và biện pháp khắc phục những hạn chế khuyết điểm trên.

Đảng viên trong Chi bộ thực hiện công tác phê và tự phê

Tham dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Anh Tú đánh giá cao về chủ đề cũng như nội dung buổi sinh hoạt; Đồng chí cũng truyền đạt một số định hướng sắp tới của Đảng ủy đối với các mặt hoạt động của PTC1, trong đó đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, PTC1 có nhiều thay đổi về mô hình sản xuất, định biên, định mức lao động, điều này chắc chắn sẽ gây ra tâm lý bất ổn cho người lao động, Văn phòng Công đoàn cần phát huy tối đa vai trò tham mưu Ban chấp hành Công đoàn trong việc phổ biến tuyên truyền giúp người lao động hiểu và chia sẻ những khó khăn của Công ty, qua đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, duy trì mối quan hệ lao động hài hòa, góp phần cùng PTC1 hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Kết thúc buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên trong chi bộ đã thống nhất các giải pháp để xây dựng Chi bộ Văn phòng Công đoàn thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh như sau:

Một là, mỗi đảng viên, phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; nêu cao ý thức trách nhiệm; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao với chất lượng, hiệu quả cao. Luôn phát huy và giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng VPCĐ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Hai là, phải thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ đảng.
Ba là, tăng cường quan hệ mật thiết giữa đồng chí trong chi bộ phòng; trong góp ý đấu tranh xây dựng nội bộ luôn thẳng thắn chân tình, cởi mở nhằm giúp nhau cùng tiến bộ.

Bốn là, mỗi đảng viên không ngừng học tập để nâng cao năng lực nghiệp vụ, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu xây dựng VPCĐ nói riêng và PTC1 nói chung ổn định và phát triển bền vững.

Năm là, luôn luôn nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp cán bộ, đảng viên, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi uỷ trong tham gia xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết của chi bộ. Tôn trọng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phát huy sức mạnh tập thể tạo nên khối đoàn kết thống nhất giữa Chi bộ và các đơn vị khác trong Công ty.

Bảy là, Chi ủy chi bộ phải nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động. Thường xuyên động viên các đảng viên luôn có ý thức xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết trong chi bộ, góp phần đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hoá”, góp phần xây dựng Đảng bộ PTC1 trong sạch, vững mạnh./.

PTC1