Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 1 tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp tháng 03/2022

Thứ năm, 31/3/2022 | 10:23 GMT+7
Ngày 30/3/2022, tại trụ sở Công ty, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp tháng 03/2022, nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1.

Đ/c Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 (bên phải) Chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã tổ chức quán triệt 16 văn bản của cấp trên về công tác xây dựng Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn Thanh niên trong tình hình mới, như Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng; Quyết định 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 Quyết định ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành TW Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Nghị quyết 46-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình hiện nay..... Các văn bản trên đều được triển khai quán triệt đến các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn toàn Đảng bộ.

Đ/c Đào Trọng Tài - UV BCH Đảng ủy PTC1 trình bày: Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN về nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Hội nghị đã tổ chức Kiểm điểm kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/ĐU của Đảng ủy PTC1 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nâng cao hiệu quả SXKD tăng NSLĐ; Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN về nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện; Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030; Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU của Đảng ủy EVNNPT về đảm bảo chất lượng, tiến ĐTXD các dự án 500 kV mạch 3.

Đ/c Nguyễn Anh Tú - UV BTV PTC1 trình bày nội dung: Sơ kết 1 năm thực hiện NQ số 58-NQ/ĐU của Đảng ủy PTC1 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với nâng cao hiệu quả SXKD tăng NSLĐ

Hội nghị thông qua 07 dự thảo về Quy chế công tác Dân vận trong Đảng bộ PTC1; Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Các kế hoạch về thực hiện công tác Khoa giáo năm 2022, công tác lý luận chính trị năm 2022, công tác văn hóa – văn nghệ năm 2022. Kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 46-NQ/ĐU của Đảng ủy EVN về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình hiện nay.

Về công tác tổ chức cán bộ: Hội nghị biểu quyết bằng văn bản thống nhất nhân sự Bí thư Chi bộ phòng Kỹ thuật, bổ sung cấp ủy Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Thanh Hóa; bổ nhiệm lại 03 đồng chí; biểu quyết kết nạp 01 đảng viên thuộc Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện Đông Bắc 2.

Đ/c Trần Mạnh Duy - UV BCH Đảng ủy PTC1 thông qua 07 dự thảo về Quy chế công tác Dân vận trong Đảng bộ PTC1

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất với đề nghị của Giám đốc Công ty về một số nội dung trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị: Giao kế hoạch sản xuất năm 2022 cho các đơn vị; thực hiện các giải pháp đảm bảo chất lượng cấp điện phụ tải khu vực mua điện Trung Quốc: Dự án Mua sắm 02 dàn tụ bù ngang 110kV-50MVAr dự phòng giai đoạn 2021-2025 cho lưới truyền tải điện của EVNNPT; Dự án Lắp đặt 01 giàn TBN 110kV-50MVAr dự phòng nóng lưới truyền tải điện tại TBA 220kV Bắc Ninh và Lắp đặt 02 giàn TBN 22kV-10MVAr tại TBA 220kV Vân Trì; Lắp đặt các giàn tụ bù 110kV tại các TBA 220kV Tuyên Quang, Thái Thụy, Trực Ninh, Bỉm Sơn, Thường Tín.

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC1 yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc tập trung chỉ đạo đơn vị đảm bảo vận hành lưới truyền tải điện trước mùa mưa bão, linh hoạt, thích ứng trong tình hình mới đảm bảo công tác sản xuất và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của Công ty./.

Hồng Phương - Mạnh Hùng