Công bố quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 3

Thứ năm, 25/5/2023 | 11:00 GMT+7
Ngày 22/5/2023, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) tổ chức công bố Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 3 (TTĐMT3) với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tại đầu cầu PTC4 có đồng chí Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, UVBCH Đảng bộ, tham dự tại đầu cầu TTĐMT3 có đồng chí Lê Xuân Thụ - Bí thư, Giám đốc TTĐMT3 cùng toàn thể 30 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ TTĐMT3.

Được sự chuẩn y của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 đã ban hành Quyết định số 344-QĐ/ĐU ngày 18/5/2023 giải thể Chi bộ TTĐMT3 và Quyết định số 345-QĐ/ĐU ngày 18/5/2023 thành lập Đảng bộ bộ phận TTĐMT3 trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Các đồng chí đảng viên Chi bộ TTĐMT3 tham dự tại hội trường TTĐMT3

Đồng chí Đống Tiến Long – Trưởng phòng TC&NS PTC4 đọc Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận TTĐMT3, Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận TTĐMT3 nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 05 đồng chí, Quyết định thành lập 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận TTĐMT3 bao gồm: Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện với 11 đồng chí đảng viên; Chi bộ Quản lý vận hành trạm với 10 đồng chí đảng viên; Chi bộ Quản lý vận hành đường dây với 9 đồng chí đảng viên.

Trước đây, từ năm 2015 Chi bộ TTĐMT3 được thành lập theo Quyết định số 1023-QĐ/ĐU ngày 08/04/2015 của Đảng ủy PTC4, bao gồm 07 đảng viên chính thức. Quá trình phát triển trong đơn vị cho thấy sự lớn mạnh của tổ chức đảng trong những năm qua. Tính đến hiện nay có 30 đảng viên chiếm tỷ lệ 28,57% trên tổng số CBCNV.

Đồng chí Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 (người đứng) phát biểu chỉ đạo qua Hội nghị truyền hình

Đồng chí Võ Đình Thuỷ, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty ghi nhận, đánh giá cao Chi bộ TTĐMT3 trong thời gian qua, chi bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao và nhấn mạnh việc thành lập Đảng bộ bộ phận TTĐMT3 là tất yếu, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư chỉ đạo trong thời gian tới Đảng bộ bộ phận TTĐMT3 tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công ty, xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá các chủ trương chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực phát triển đảng viên mới, nắm bắt kịp thời tư tưởng của CBCNV, đảng viên trong đơn vị. Bồi dưỡng, đào tạo các đồng chí trong cấp ủy. Đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, tập trung nâng cao hiệu quả công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Lê Xuân Thụ - Bí thư Đảng bộ bộ phận, Giám đốc TTĐMT3 tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Lê Xuân Thụ, Bí thư Đảng bộ bộ phận TTĐMT3 xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công ty. Đây là bước phát triển quan trọng thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đối với sự phát triển lưới điện truyền tải. Đảng bộ bộ phận TTĐMT3 quyết tâm phấn đấu giữ gìn đoàn kết nội bộ, quán triệt triển khai các Nghị quyết, chủ trương của Đảng ủy Công ty và Đảng ủy các cấp ngang tầm nhiệm vụ, cụ thể hoá vào hoạt động của đơn vị. Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, chú trọng công tác phát triển đảng để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị quản lý vận hành lưới điện truyền tải trong khu vực. Sự hình thành 03 Chi bộ trực thuộc giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng sát sao hơn đạt hiệu quả, hiệu lực cao hơn. Đề nghị các Chi bộ xây dựng Chương trình công tác, Nghị quyết, Chương trình hành động, Chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 để Chi bộ thông qua và tổ chức thực hiện, cụ thể hoá trong công việc của mình phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Truyền tải điện miền Tây 3 ra mắt.

Thành lập Đảng bộ bộ phận TTĐMT3 là vinh dự của đội ngũ cán bộ, đảng viên là của toàn thể CBCNV đơn vị đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của mỗi đảng viên phải ra sức phấn đấu để xây dựng Đảng bộ bộ phận TTĐMT3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng ủy PTC4 giao./.

Đ/c Lê Xuân Thụ - UVBCH Đảng bộ PTC4, Bí thư Đảng bộ bộ phận TTĐMT3, Giám đốc TTĐMT3 (đứng bên phải) trao Quyết định cho đồng chí Đỗ Thành Trung - Bí thư Chi bộ Cơ quan Truyền tải điện.

Đ/c Lê Xuân Thụ - UVBCH Đảng bộ PTC4, Bí thư Đảng bộ bộ phận TTĐMT3, Giám đốc TTĐMT3 (đứng bên phải) trao Quyết định cho đồng chí Huỳnh Võ - Bí thư Chi bộ Quản lý vận hành trạm.

Đ/c Lê Xuân Thụ - UVBCH Đảng bộ PTC4, Bí thư Đảng bộ bộ phận TTĐMT3, Giám đốc TTĐMT3 (đứng bên phải) trao Quyết định cho đồng chí Châu Sóc Kha - Bí thư Chi bộ Quản lý vận hành đường dây.

Xuân Thụ, Thế Hải - TTĐMT3- PTC4