Truyền tải điện miền Đông 2 đẩy mạnh việc thực thi văn hóa EVNNPT

Thứ năm, 25/5/2023 | 09:03 GMT+7
Sáng ngày 23/5/2023 tại Bình Dương, Truyền tải điện miền Đông 2 (TTĐMĐ2) tổ chức tập huấn Văn hóa doanh nghiệp năm 2023. Hướng dẫn lớp học là ông Bùi Văn Hoàng - Giám đốc TTĐMĐ2, tham dự là trưởng các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ và hơn 80 CBCNV trong đơn vị

Buổi tập huấn nhằm làm rõ và đưa các giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức đây là hai nội dung quan trọng của văn hóa EVNNPT, trở thành định hướng cho suy nghĩ, lời nói, hành động hàng ngày của toàn thể CBCNV. 

Nhận thức được tầm quan trong thực hiện Văn hóa doanh nghiệp Lãnh đạo TTĐMĐ2 đề cao vai trò của người đứng đầu là trưởng các phòng, đội, trạm, tổ TTLĐ; huy động sức mạnh của Công đoàn, Chi đoàn trong đơn vị; thực hiện văn hóa số, văn hóa an toàn. Lãnh đạo TTĐMĐ2 đã triển khai xây dựng các nội dung, chương trình, hoạt động thực thi văn hóa doanh nghiệp EVNNPT trong đó chú trọng phổ biến các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, văn hóa đúng giờ, văn hóa chào hỏi, văn hóa hội họp, văn hóa làm việc, góp ý, lắng nghe, trang phục đồng phục, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự. nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của CBCNV thông qua các buổi họp, sinh hoạt, bồi huấn thi nâng bậc, hội nghị, tập huấn…. đảm bảo việc thực thi đầy đủ giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp trong toàn TTĐMĐ2; nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của CBCNV; đưa VHDN thực sự trở thành động lực cho sự phát triển của TTĐMĐ2.

Ông Bùi Văn Hoàng - Giám đốc TTĐMĐ2 hướng dẫn lớp học

Những Giá trị cốt lõi, Chuẩn mực đạo đức, Quy tắc ứng xử, Văn hóa giao tiếp cùng toàn bộ những nội dung trong tài liệu Văn hóa EVNNPT được lan tỏa, góp phần tạo niềm tin, sự gắn kết, thống nhất trong lời nói và hành động hàng ngày của CBCNV. Lãnh đạo TTĐMĐ2 đã triển khai đầy đủ nội dung chủ đề năm 2023 của EVNNPT “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí” cùng Nghị quyết số 35/NQ-HĐTV ngày 31/12/2022 của HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”, mỗi CBCNV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lưới truyền tải điện quốc gia đối với ngành điện và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tự hào là người lính Truyền tải điện./.

Một số hình ảnh trong lớp tập huấn:

Ông Bùi Văn Hoàng - Giám đốc TTĐMĐ 2 nêu các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử trong bộ tại liệu văn hóa EVNNPT.

Anh Nguyễn Vũ Vịnh - Điều hành viên trạm 500kV Chơn Thành trao đổi Giá trị cốt lõi "Tận Tâm" tại lớp học

Anh Nguyễn Hà Duy - Điều hành viên Trạm 500kV Tân Định trao đổi Giá trị cốt lõi "Tôn Trọng" tại lớp học

Ông Đinh Tiến Hùng - Đội Trưởng Đội TTĐ Bù Đăng trao đổi quy tắc ứng xử tại lớp học

Đỗ Xuân Kiên -TTĐMĐ2-PTC4