PTC4 - Công tác an toàn với Chủ đề năm 2022 của EVNNPT

Thứ tư, 30/3/2022 | 08:37 GMT+7
Năm 2022, Tổng công ty ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 20/NQ-HĐTV của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2022 và thông qua Chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” đã cho thấy mục tiêu của EVNNPT trong năm nay là phải đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động sản xuất, kịp thời ứng phó và thích nghi với mọi hoàn cảnh, linh động giải quyết công việc để đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với công tác an toàn của PTC4, thực hiện theo Chủ đề năm 2022, ngay từ đầu năm Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công  ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã triển khai xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện những công việc trong công tác an toàn năm 2022, đảm bảo không để xảy ra bất cứ sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn trong bất kỳ công tác nào.

Ông Võ Đình Thủy – Giám Đốc Công ty Truyền tải điện 4 đến thăm và chỉ đạo trực tiếp tại công trường Trạm 220kV Ô Môn 2.

Tại Công ty Truyền tải điện 4, với phương châm “An toàn là trên hết”, kế hoạch thực hiện công tác an toàn đều nhắm đến các nhiệm vụ bao gồm Công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn giao thông; Công tác an toàn điện, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp; Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác an toàn.

Trong đó, công tác an toàn, vệ sinh lao động, an toàn giao thông được Giám đốc Công ty đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện với mục tiêu chính là “ Đảm bảo an toàn cho người lao động không bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác an toàn trong sản xuất, cụ thể là:

1. Phấn đấu toàn Công ty không có tai nạn chết người. Không có tai nạn chết người do vi phạm nội quy, quy trình, quy định.

2. “Tuân thủ” công tác khai báo, điều tra tai nạn lao động, 100% các vụ tai nạn (nếu có) phải được khai báo trên phần mềm, báo cáo, thống kê và tổ chức điều tra/phân tích, phổ biến rút kinh nghiệm.

3. Đối với các Quy trình làm việc, vận hành, xử lý sự cố thiết bị, hệ thống, 100% phải có nội dung an toàn phù hợp.

4. Về công tác đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), 100% các đường dây, trạm biến áp, văn phòng làm việc, kho vật tư phải có  hồ sơ quản lý, đánh giá rủi ro về ATVSLĐ và phổ biến đến toàn bộ người lao động theo vị trí chức danh công việc.

5. Đối với các khóa huấn luyện, sát hạch về an toàn,phải đảm bảo 100% người lao động được huấn luyện, sát hạch về ATVSLĐ, an toàn điện, an toàn thủy cơ nhiệt hóa theo quy định.100% người lao động trực tiếp được huấn luyện, sát hạch lý thuyết theo vị trí chức danh công việc, trong đó có nội dung đánh giá rủi ro và biện pháp đảm bảo an toàn. Người lao động trực tiếp được huấn luyện, thực hành theo vị trí chức danh công việc, trong đó có nội dung sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, nhận diện đánh giá rủi ro và biện pháp đảm bảo an toàn.100% người lao động trực tiếp được huấn luyện, thực hành sơ cấp cứu ít nhất 02 lần/năm.100% người lao động trực tiếp được trao đổi, hỏi đáp đột xuất kiến thức về an toàn liên quan đến vị trí chức danh công việc.

6. Công tác tuyên truyền, phổ biến về an toàn, phải đảm bảo 100% người lao động trực tiếp được phổ biến an toàn đầu giờ và/hoặc trước khi di chuyển ra hiện trường công tác, tại hiện trường công tác, sau khi kết thúc công tác.100% người lao động được tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm nội quy, quy trình, quy định về an toàn.100% người lao động chỉ được phép thực hiện công việc theo sự phân công của người quản lý hoặc theo PCT, LCT trừ trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạng của con người, cháy nổ, thiên tai hoặc các trường hợp khẩn cấp khác theo quy định.

7. Khi tổ chức thực hiện công việc theo Phiếu công tác (PCT), Lệnh công tác (LCT) phải đảm bảo 100% công việc theo quy trình an toàn được thực hiện theo PCT, LCT.Đối với các công việc đã áp dụng thực hiện cấp PCT, LCT trên phần mềm thì 100% PCT, LCT phải được cấp trên phần mềm. 100% PCT, LCT giấy cũng phải được kiểm soát và xác nhận/đồng ý (qua email, tin nhắn, điện thoại,...) của lãnh đạo đơn vị hoặc người được uỷ quyền.100% PCT, LCT đã thực hiện xong được kiểm tra hoàn thành, phúc tra, hậu kiểm để tránh sai sót, vi phạm lặp lại (người cấp PCT, LCT kiểm tra, ký xác nhận hoàn thành; định kỳ hoặc đột xuất đơn vị thực hiện phúc tra, hậu kiểm xác suất PCT, LCT đã thực hiện; tỷ lệ % phúc tra, hậu kiểm do đơn vị quyết định từ đầu năm và thực hiện).Phân công các cá nhân thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc. Phương án thi công và biện pháp an toàn trước khi tổ chức thực hiện PCT, LCT.

8. 100% người lao động được trang cấp đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và bảo quản, sử dụng theo đúng quy định.

9. Đối với công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất thì 100% các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được khai báo, kiểm tra, kiểm định theo quy định.

10. Đảm bảo 100% người lao động được quản lý, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

11. Luôn luôn ý thức về an toàn giao thông trên đường thực hiện nhiệm vụ và đi làm/về nhà:Phấn đấu không có tai nạn chết người do vi phạm ATGT. 100% các vụ TNGT được khai báo trên phần mềm, báo cáo, thống kê và tổ chức điều tra/phân tích, phổ biến rút kinh nghiệm. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ATGT hàng năm.100% người lao động được phổ biến ATGT đầu giờ/ trước khi di chuyển thực hiện nhiệm vụ (kết hợp phổ biến an toàn).100% người lao động điều khiển phương tiện giao thông cơ giới của đơn vị phải có Giấy phép, chứng chỉ phù hợp và còn thời hạn sử dụng.100% phương tiện giao thông cơ giới của đơn vị phải được kiểm tra, kiểm định đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, PCCC (nếu có).

Công ty tổ chức huấn luyện đánh giá rủi ro về ATVSLĐ

Nhằm đưa công tác an toàn trong lao động trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của mọi người và trở thành văn hoá ứng xử trong lao động ở Công ty Truyền tải điện 4, Lãnh đạo Công ty xem  Văn hóa An toàn lao động là một bộ phận không thể tách rời của Văn hóa EVNNPT, luôn song hành cùng sự phát triển của Công ty. Giám đốc Công  ty đã chỉ đạo cho các bộ phận chức năng tham mưu rà soát, sửa đổi các quy định đảm bảo người đứng đầu các cấp đơn vị và người lao động phải tích cực, chủ động tham gia vào việc bảo đảm một môi trường làm việc an toàn và vệ sinh thông qua một hệ thống với các quyền, trách nhiệm và bổn phận được xác định cụ thể.  Trong đó, nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu. Như vậy, Văn hoá an toàn  chính là biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chú trọng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh an toàn trong sản xuất và công tác sửa chữa; tăng cường kiểm tra, đào tạo,  huấn luyện và triển khai đầy đủ các biện pháp an toàn để ngăn ngừa, đảm bảo không để xảy ra tai nạn.

Việc triển khai kế hoạch thực hiện những công việc trong công tác an toàn năm 2022 đã được Công ty phổ biến, tuyên truyền với nhiều hình thức như văn bản, họp triển khai, công tác chuẩn bị các khóa đào tạo ngay từ đầu năm. Nhưng, để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đối với các hạng mục nói trên cần phải có sự chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của lãnh đạo các cấp, các bộ phận; sự quyết tâm của mỗi tập thể, mỗi cá nhân CBCNV trong Công ty, sự tập trung cao độ trong từng nhiệm vụ được giao và trên hết là tính tuân thủ của “người truyền tải điện”. Bên cạnh đó, các phòng ban, đơn vị cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Văn hóa an toàn, đặc biệt là mạnh dạn nêu ra những phát hiện về nguy cơ mất an toàn trong từng công việc và giải pháp khắc phục để sớm dập tắt những rủi ro không đáng có nhằm giúp cho Công ty hoàn thành mục tiêu công tác an toàn gắn với Chủ đề năm 2022 của EVNNPT./.

Truyền tải điện Miền Đông 2 tổ chức huấn luyện Quy trình an toàn điện năm 2022

Tri Thức - Ngọc Dung - PTC4