NPTPMB: Đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Thứ sáu, 26/5/2023 | 09:00 GMT+7
Ngày 25/5/2023, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức khóa đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Buổi đào tạo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội và trực tuyến đến các Ban điều hành dự án 2,3,4.

Giảng viên Nguyễn Hồng Diệp chia sẻ tại buổi đào tạo

Tại khóa đào tạo, giảng viên Nguyễn Hồng Diệp chuyên gia đào tạo đến từ Công ty TNHH GIC Việt Nam cho biết, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là phương pháp làm việc khoa học, là một quy trình công nghệ quản lý mới, giúp các tổ chức chủ động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong hoạt động của mình. Cốt lõi của phiên bản này là tập trung vào việc kiểm soát và quản lý hệ thống dựa trên yếu tố rủi ro.  Đây không phải là tiêu chuẩn cho một sản phẩm cụ thể mà là tiêu chuẩn cho một hệ thống quản lý chất lượng. Việc hiểu đúng các nguyên tắc và yêu cầu của ISO 9001:2015, đồng thời nắm bắt được các kỹ năng và triển khai là rất cần thiết đối với những người tham gia xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa đào tạo là giúp các học viên thuộc NPTPMB hiểu các định nghĩa, khái niệm và yêu cầu của ISO 9001:2015 trên quan điểm thực hành, cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá. Báo cáo về sự phù hợp và việc áp dụng có hiệu quả các quá trình thông qua đánh giá nội bộ, để đóng góp vào sự cải tiến liên tục của hệ thống quản lý.

Toàn cảnh khóa đào tạo

Phát biểu tại khóa đào tạo, ông Trần Thế Hùng - Giám đốc NPTPMB chia sẻ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào NPTPMB là vô cùng cần thiết và thiết thực. Việc này thúc đẩy CBCNV tại NPTPMB làm việc đạt hiệu quả cao, ngăn ngừa được những sai sót trong công việc nhờ tinh thần làm việc và khả năng tự kiểm soát công việc. Do vậy, Lãnh đạo NPTPMB mong muốn, các học viên cần tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia trao đổi, thảo luận; sau khóa đào tạo, tiếp tục nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các bộ phận có liên quan trong quá trình xây dựng ISO 9001:2015 nhằm tích hợp hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015 với các hệ thống quản lý hiện hành.

Công Duẩn