PTC2 vận hành tập trung, giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Thứ hai, 22/5/2023 | 15:04 GMT+7
Nhằm nâng cao độ tin cậy, chất lượng quản lý vận hành tại các trạm biến áp trong điều kiện nắng nóng gay gắt, phụ tải tăng cao kỷ lục, việc vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia gặp nhiều khó khăn. Thực hiện Nghị quyết số 140 –NQ/ĐU ngày 15/5/2023 của Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2), Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 1828/CTLT-PTC2 ngày 15/5/2023 về việc Tổ chức phong trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”.

Theo chủ trương của phong trào, toàn thể các đơn vị trực thuộc đã nhanh chóng triển khai, tổ chức thực hiện, trong đó là việc tuyên truyền đến toàn thể CBCNV về tinh thần của chủ trương, đặc biệt nhấn mạnh hiệu quả của công tác đẩy mạnh rà soát, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong thời gian vận hành tập trung.

Công nhân vận hành thực hiện kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị tại TBA 500kV Quảng Trạch

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy trực thuộc đã quán triệt tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy PTC2 về công tác tổ chức vận hành tập trung tại các trạm biến áp đến cán bộ, đảng viên và toàn thể CBCNV đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ công tác trong thời gian tổ chức vận hành tập trung, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị. Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng vận hành tập trung.

Phong trào thi đua được thực hiện từ 15/5 đến hết tháng 6/2023, mỗi đợt tập trung sẽ kéo dài trong 05 ngày, các nhân viên vận hành được bố trí ăn ở tại TBA trong thời gian tập trung. Đối với các trạm biến áp 500kV, đã bắt đầu tiến hành vận hành tập trung từ ngày 15/5/2023, sớm nhất là TBA 500kV Quảng Trạch, các đơn vị khác đang khẩn trương triển khai thực hiện. Các trạm biến áp 220kV cũng đã tiến hành các bước chuẩn bị, đảm bảo thực hiện sớm nhất.

Công nhân vận hành thực hiện kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị tại TBA 500kV Quảng Trạch

Trong thời gian tổ chức vận hành tập trung, các đơn vị đã lên đầy đủ kế hoạch để thực hiện công tác rà soát, duy tu, vệ sinh bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tại các trạm biến áp; theo dõi chặt chẽ công tác vận hành của thiết bị, các thông số, trào lưu công suất, soi phát nhiệt... để chủ động trong việc ngăn ngừa các nguy cơ gây mất an toàn, các hiện tượng bất thường.

Trong điều kiện hệ thống vận hành với thời tiết nắng nóng đặc biệt gây gắt, tình hình phụ tải tăng cao, đây là việc làm hết sức quan trọng, góp phần ngăn ngừa sự cố và nâng cao độ tin cậy hệ thống truyền tải điện.

Bữa cơm tập thể của công nhân trong đợt vận hành tập trung tại TBA 500kV Quảng Trạch

Sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, sự quyết tâm, đồng lòng của cán bộ công nhân viên và toàn hệ thống chính trị PTC2 trong thực hiện chiến dịch ”Vận hành tập trung” lần này sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định vượt qua giai đoạn đầy khó khăn, thử thách hiện nay./.

Phan Phương - PTC2