PTC4 với hành trình 15 năm đóng góp vào thành công chung của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Thứ sáu, 2/6/2023 | 09:00 GMT+7
Trong quá trình 15 năm thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (01/7/2008 - 01/7/2023), toàn thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia an toàn, liên tục phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam.

Công ty đã không ngừng củng cố, hoàn thiện và thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty về quản lý vốn và tải sản; cơ cấu tổ chức quản lý; công tác Đảng – Đoàn thể; công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quy chế, quy định, tiền lương, công tác đào tạo, truyền thông, kế hoạch, vật tư, tài chính kế toán, kiểm tra thanh tra pháp chế, kỹ thuật, an toàn, sáng kiến, vận hành…

Mọi công tác đều được chú trọng nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ, tối ưu hóa chi phí, có kế hoạch chiến lược cụ thể về mục tiêu nhiệm vụ giải pháp, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Để đảm bảo sự hoạt động của đơn vị luôn tiên tiến, đồng bộ, chuyên nghiệp, có năng suất cao, môi trường tốt tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty phát triển toàn diện và bền vững.

Công ty đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, tinh thần học tập, lao động sáng tạo, liên tục cải tiến hoàn thiện của toàn thể CBCNV trong toàn Công ty; phấn đấu theo đúng tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, cùng sự cố gắng nỗ lực và quyết tâm cao độ đã vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

15 năm qua, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) cơ bản vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện truyền tải, lũy kế sản lượng điện 4 tháng đầu năm 2023 đạt 31,285 tỷ kWh điện phục vụ các Tỉnh phía Nam góp phần rất lớn trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, phục vụ đời sống nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng các Tỉnh, thành phố phía Nam của Tổ Quốc. Sản lượng điện truyền tải hàng năm luôn trên 50% sản lượng chung của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Đến nay, PTC4 quản lý vận hành tổng số 7.768 km đường dây 220-500 kV, tăng 2,046 lần so với ngày đầu thành lập; 63 trạm biến áp với tổng dung lượng MBA là 42.500 MVA; tăng 2,52 lần về số TBA và tăng 3,517 lần về tổng dung lượng.

Công ty luôn quan tâm phát triển công tác sáng kiến, ý tưởng cải cách hành chính, đẩy mạnh khoa học công nghệ, tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong kỹ thuật và quản lý doanh nghiệp; Nghiên cứu và áp dụng thuần thục các phần mềm dùng chung của EVN như ERP, PMIS, D-OFFICE, HRMS, E-LEARNING, IMIS; Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, thực hiện tốt kế hoạch Chuyển đổi số của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và của Công ty; Áp dụng sự phù hợp ISO 9001:2015 về hệ thống quản lý duy trì công cụ quản lý.

Hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (01/07/2008 - 01/07/2023). Từ những ngày đầu tiên bắt đầu tham gia phong trào thi đua của chương trình “709 sáng kiến” của Công đoàn EVNNPT, “10 nghìn sáng kiến” của Công đoàn Điện lực Việt Nam và “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (ngày 01/09/2021-01/09/2023), Công nhân viên chức lao động của PTC4 luôn nỗ lực sáng tạo, đề xuất sáng kiến trong hoạt động sản xuất. Tính đến nay, CBCNV Công ty đã đóng góp được 147 sáng kiến chất lượng cho Chương trình, vượt hơn 04 sáng kiến so với mốc chỉ tiêu 143 sáng kiến, sớm trước 09 tháng so với điểm mốc tháng 09/2023 do Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giao.

Nội dung ý tưởng sáng kiến phần lớn tập trung vào các lĩnh vực như cải tiến kỹ thuật công nghệ, ứng dụng những tiến bộ công nghệ vào quản lý vận hành, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, ứng dụng chuyển đổi số, hợp lý hóa sản xuất và giảm tổn thất điện năng truyền tải đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý và vận hành lưới điện, tiết kiệm chi phí truyền tải. Trong đó, những sáng kiến tiêu biểu như:

Các sáng kiến tiêu biểu về hợp lý hóa sản xuất, cải tiến công nghệ QLVH đường dây truyền tải:

 • Sáng kiến “Chế tạo máy phun nước áp lực thấp vệ sinh chuỗi sứ composite” để vệ sinh chuỗi cách điện và không cắt điện đường dây đang vận hành, vẫn đảm bảo cung cấp điện.
 • Sáng kiến “Chế tạo xe ra dây dẫn phân pha đơn sử dụng động cơ” để cải tiến trang cụ vận hành, rút ngăn thời gian công tác, tiết kiệm chi phí và hiệu quả cao.
 • Sáng kiến “Thiết kế, gắn thiết bị phun lửa có trọng lượng nhỏ vào flycam loại nhỏ phổ thông Mavic 2 Pro để đốt vật bay vướng vào đường dây Truyền tải điện” để tháo gỡ vậy bay vướn vào dây điện và không cắt điện đường dây đang vận hành, vẫn đảo bảo cung cấp điện, ngăn ngừa sự cố xảy ra.

Các sáng kiến tiêu biểu về giải pháp giảm tổn thất điện năng truyền tải:

 • Sáng kiến “phương pháp tính sản lượng điện năng tổn thất giảm sau khi vệ sinh cách điện” để từng Đội quản lý đường dây, Trạm biến áp thực hiện theo dõi, kiểm tra, vệ sinh nhiễm bẩn cách điện thường xuyên để giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải.
 • Sáng kiến “Phương pháp tính toán TTĐN tăng thêm do cos j thấp” để theo dõi sát diễn biến và báo cáo, khắc phục các yếu tố ảnh hưởng gây ra tổn thất điện năng trên lưới điện.
 • Sáng kiến “Xây dựng phần mềm tự động đọc, kiểm tra và cảnh báo bất thường dữ liệu của hệ thống đo đếm điện năng tại trạm biến áp” để theo dõi sát sản lượng điện năng truyền tải, kịp thời phát hiện các bất thường và xử lý kịp thời.

Các sáng kiến tiêu biểu về hợp lý hóa sản xuất, cải tiến công nghệ QLVH trạm biến áp:

 • Sáng kiến “Giải pháp hỗ trợ tạo phiếu công tác online cho các trạm biến áp thuộc Tổ TTLĐ Mỹ Xuân” để giải quyết thủ tục công việc nhanh, chính xác, lưu trữ hồ sơ rõ ràng.
 • Sáng kiến “Thiết lập redundancy hai cổng SCADA IEC 608701.51.104 có dải IP khác nhau bằng DNS loopback” để tạo mối liên kết đảm bảo vận hành trạm biến áp, số hóa.
 • Sáng kiến “Thiết lập mạch giám sát mất nguồn động lực 380VAC của hệ thống làm mát MBA AT1 hiệu SIEMENS tại trạm 220kV Rạch Giá 2 để giám sát vận hành liên tục, tránh sự cố mất nguồn cho thiết bị làm mát MBA dẫn đến giảm khả năng mang tải của MBA.
 • Sáng kiến Giải pháp giám sát nguồn và hiển thị tín hiệu bộ hút ẩm MBA lên HMI” nhằm số hóa tín hiệu và lưu trữ thông tin vận hành.

Các sáng kiến tiêu biểu về số hóa công nghệ hiện nay:

 • Sáng kiến Liên kết các dữ liệu thông số kỹ thuật từ mã code QR của các vị trí cột điện để tạo mới bản đồ lưới điện truyền tải” nhằm số hóa bản đồ lưới điện theo vị trí tọa độ.
 • Sáng kiến “Áp dụng mã QR Code và Google Sheets để số hoá công tác kiểm tra, quản lý vận hành TBA” nhằm số hóa dữ liệu thông số thiết bị điện trong kiểm tra QLVH trạm.
 • Sáng kiến Sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA (Visual Basic for Applications) được tích hợp trong phần mềm Excel để cập nhật theo dõi dữ liệu công tơ và ký xác nhận online giữa các ca trực” nhằm số hóa thủ tục hành chính trong công tác giao/nhận ca trực của ĐHV.
 • Sáng kiến “Giải pháp ứng dụng đồng thời hai mạng internet độc lập để đảm bảo đường truyền internet liên tục phục vụ cho công tác điều hành lưới điện tại trụ sở văn phòng Truyền tải điện”.
 • Sáng kiến “ “Sử dụng Google Classroom để bồi huấn thường xuyên và tuyên truyền nội bộ” ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian tổ chức thực hiện công việc và đảm bảo tuân thủ thực hiện giãn cách trong thời kỳ đại dịch Covid-19.
 • Sáng kiến “ “Thực hiện kiểm tra, giám sát, nghiệm thu từ xa công tác kiểm định hệ thống đo đếm trạm 220kV Châu Đốc trong thời giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19” ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian tổ chức thực hiện công việc và đảm bảo tuân thủ thực hiện giãn cách trong thời kỳ đại dịch Covid-19, hoàn thành tốt công tác.

Để đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, liên tục cho khu vực, giảm giá thành, tăng hiệu quả vận hành, năm 2016 Công ty Truyền tải điện 4 đã hoàn tất đóng điện và đưa vào vận hành Dự án “Thay MBA 100MVA bằng máy biến áp 220kV – 250MVA và hoàn chỉnh sơ đồ trạm 220kV Trà Nóc” đáp ứng nhu cầu gia tang phụ tải và tốc độ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cần Thơ.

Hoàn tất nghiệm thu đóng điện vận hành MBA 220kV – 250MVA TBA 220kV Trà Nóc.

Bên cạnh đó để tăng cường khả năng cung cấp điện an toàn, liên tục cho TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và các phụ tải lân cận phù hợp với Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh. Ngày 19/11/2019, tại trạm biến áp (TBA) 500 kV Tân Định, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành dự án nâng công suất TBA 500 kV Tân Định. Việc đưa vào vận hành MBA 500 kV 3x300 MVA tại TBA 500 kV Tân Định giúp giảm tải cho các máy biến áp 500 kV tại các trạm biến áp 500 kV Sông Mây, Phú Lâm, Tân Định (máy 1); góp phần giải tỏa công suất Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, tăng cường ổn định hệ thống, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho các phụ tải và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền Đông Nam Bộ và các tỉnh khu vực phía Nam.

Hoàn thành dự án nâng công suất MBA 500 kV 3x300 MVA TBA 500 kV Tân Định

Đặc biệt, trong 2 năm phòng chống dịch bệnh COVID-19 (2020 - 2021), PTC4 và 06 đơn vị trực thuộc thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo chống dịch bệnh vừa đảm bảo cung cấp điện, cung cấp các dịch vụ điện liên tục trong bối cảnh giãn cách xã hội, đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tất cả các hoạt động của nền kinh tế nước ta, các dự án năng lượng tái tạo trong khu vực phía Nam phát triển nhanh, đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng điện truyền tải, Công ty Truyền tải điện 4 có mô hình Truyền tải điện khu vực với quy mô lớn nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai công tác. Từ nửa cuối năm 2022 đến nay, nền kinh tế đất nước bắt đầu phục hồi sau đại dịch, các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và ĐTXD của EVNNPT và PTC4 dần bình thường trở lại, tuy nhiên, vẫn phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả nặng nề mà đại dịch Covid-19 để lại, đồng thời chịu ảnh hưởng lớn từ tình hình chính trị quốc tế bất ổn, nền kinh tế đang có chiều hướng suy giảm..

Dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần lao động cần cù, bền bỉ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tập thể CBCNV Công ty đã xử lý công việc hiệu quả, vận hành thiết bị an toàn, hàng năm đã hoàn thành xuất sắc chủ đề năm và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao.

Với những kết quả đạt được trong thời gian 15 năm qua, tập thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 đã được Đảng và Nhà nước, cơ quan các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua cao quý, những thành tích đạt được qua các giai đoạn của Công ty, gồm: Danh hiệu Anh hùng lao động năm 2013; Huân chương Độc Lập hạng nhất 2016, nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ, ngành, địa phương, EVN.

Trong suốt 15 năm hình thành và phát triển, Công ty Truyền tải điện 4 luôn được cấp trên, các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá là đơn vị tuân thủ nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cấp trên. Truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao luôn được các thế hệ Lãnh đạo và CBCNV Công ty quan tâm gìn giữ và phát triển là một trong những nét văn hóa, giúp Công ty vững bước tiến lên trong thời gian qua.

Đồng hành cùng với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, tập thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 luôn sát cánh cùng với các đơn vị trong khối Truyền tải, với quyết tâm cao nhất để hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, của Tổng công ty giao, nhằm đóng góp vào sự tăng trưởng, phát triển chung của đất nước. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, PTC4 sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới để nâng cao ý thức sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực “Thắp sáng niềm tin” cùng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Mai Ngân - Ngọc Dung - PTC4