THÔNG BÁO MỜI THU XẾP VỐN CHO 5 DỰ ÁN LƯỚI TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Thứ hai, 19/2/2024 | 10:52 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 05 dự án lưới truyền tải điện theo hình thức chào cạnh tranh.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: nguyenthianh@npt.com.vn để được nhận miễn phí 05 hồ sơ yêu cầu tương ứng với 05 dự án, thời gian nhận hồ sơ yêu cầu từ ngày 22/02/2024. Thời hạn nộp hồ sơ đăng xét: Từ ngày 13/03/2024 đến ngày 15/03/2024 tùy thuộc từng dự án, cụ thể như sau:

EVNNPT