TTĐ Quảng Trị tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Thứ bảy, 2/4/2022 | 07:57 GMT+7
Ngày 30/3/2022, Đoàn Truyền tải Điện Quảng Trị (TTĐ QT) đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

  Đoàn TNTTĐ Quảng Trị tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022- 2027

Tham dự Đại hội có 25 đoàn viên sinh hoạt tại 05 chi đoàn trực thuộc Truyền tải điện Quảng Trị, Công đoàn TTĐ QT, các Chi đoàn kết nghĩa ANND II – Công an tỉnh Quảng Trị, Chi đoàn Viện kiển sát nhân dân tỉnh Quảng Trị. Đ/c Hoàng Mạnh Hùng - Phó Bí thư ĐTN Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) và đ/c Nguyễn Đình Tiềm - Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐ QT đã đến dự và phát biểu chỉ đạo

Báo cáo tại Đại hội, đ/c Trần Bình Hưng – Bí thư ĐTN TTĐ QT nhấn mạnh. Nhiệm kỳ qua, mặc dù trong điều kiện còn có những khó khăn nhất định song Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TTĐ Quảng Trị đã khắc phục, tổ chức các hoạt động vì vậy cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra; tiêu biểu là: Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của Đoàn; đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động về nguồn. Đặc biệt năm 2020, Chi đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty và Đoàn Thanh niên PTC2 tổ chức chương trình về nguồn tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia đường 9, nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, di tích đặc biệt cấp quốc gia Thành cổ Quảng Trị nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

  Hằng năm, Đoàn đã hưởng ứng tích cực Tuần lễ Quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động; “Ngày đoàn viên”, “Giờ trái đất” hàng năm. Toàn đoàn đã hiến được hàng trăm đơn vị máu từ cuộc vận động “Tuần Lễ Hồng” do EVN phát động. Phối hợp tham gia các hoat động an sinh xã hội, tri ân khách hàng trong dịp Tháng tri ân khách hàng do EVN phát động.

Về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, BCH tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa”. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn đã giới thiệu 08 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Chi bộ bồi dưỡng, 02 quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, 02 đoàn viên đang hoàn thiện hồ sơ để kết nạp Đảng và 02 đ/c chuyển Đảng chính thức.

Thực hiện phong trào 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên phối hợp với Công đoàn tổ chức các buổi trao đổi về kiến thức quản lý vận hành, quy trình quy phạm kiến thức chuyên môn để phục vụ tốt công tác. Một số đoàn viên tham gia các lớp học ngoài giờ để nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt công tác QLVH, tích cực chủ động tham gia các lớp học nâng cao trình độ do Công ty tổ chức cũng như những lớp học ngoài giờ nâng cao trình độ như tin học, ngoại ngữ, đại học bằng hai, đại học tại chức chuyên ngành …Kết quả trong nhiệm kỳ có 03 ĐVTN đã hoàn thành trình độ Đại học, 01 ĐVTN đang theo học chương trình Đại học qua hình thức online....

Phát huy kết quả đạt được, đại hội đã xác định mục tiêu công tác Đoàn Truyền tải điện Quảng Trị lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác. Chăm lo giải quyết những nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, đồng hành với thanh niên trong lao động sản xuất. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, xung kích trong mọi hoạt động, phong trào. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức Đoàn thể”; với các chỉ tiêu cụ thể như: 100% đoàn viên hưởng ứng có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; được học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết và chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và đạt danh hiệu lao động tiên tiến; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”. Hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của EVNNPT; 100% đoàn viên thi đạt quy trình ATĐ và kiến thức vận hành, 100% đoàn viên thi đạt giữ bậc và nâng bậc nghề; 100% ĐVTN thực hiện hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, xây dựng chi đoàn vững mạnh, tham gia cuộc vận động “vì đàn em thân yêu” mỗi chi đoàn có chương trình “Một việc làm thiết thực cho thiếu nhi” . Phấn đấu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét từ 03 – 05 đồng chí và từ 01 đến 02 đ/c được kết nạp; 100% cán bộ chi đoàn được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn; 100% đoàn viên tham gia xây dựng và thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa EVNNPT;  có 05 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất có ĐVTN thực hiện trình Hội đồng sáng kiến Công ty xem xét. Toàn Đoàn thực hiện 02 công trình thanh niên, 05 phần việc thanh niên; Tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và công tác nhân đạo từ thiện xã hội.

Tin rằng với khí thế mới, đặc biệt luôn có sự lãnh đạo, quan tâm tạo điều kiện của Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TTĐ Quảng Trị sẽ sớm đưa Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 vào cuộc sống góp phần sức sức trẻ vào sự phát triển của Truyền tải điện Quảng Trị.

Một số hình ảnh

Đ/c Nguyễn Đình Tiềm – Bí thư Chi bộ, Giám đốc TTĐ Quảng Trị

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đoàn PTC2 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Lãnh đạo TTĐ Quảng Trị và Đai diện Đoàn PTC2 tặng hoa chúc mừng BCH Đoàn

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn thanh niên Truyền tải điện Quảng Trị

Nguyễn Trí Sáng - TTĐ Quảng Trị, PTC2