Truyền tải điện Miền Tây 3 thực hiện chuyển đổi số trong công tác truyền thông

Thứ năm, 23/9/2021 | 08:51 GMT+7
Thực hiện chủ đề năm 2021 "Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia" Truyền tải điện điện Miền Tây 3 đã và đang thực hiện hiệu quả ứng dụng các tiện ích có sẵn để chuyển đổi số trong công tác truyền thông, qua đó giúp CBCNV thay đổi nhận thức và hiểu được tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số mang lại qua công tác truyền thông và đây cũng là một trong những sáng kiến trong năm 2021 của đơn vị.

Công tác truyền thông nội bộ được TTĐ.MT3 đặc biệt chú trọng nhằm kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách, các quy định,…đến các CBCNV trong đơn vị thông qua việc đặt màn hình hiển thị thông tin tuyên truyền tại sảnh của Văn phòng TTĐ.MT3 và sử dụng phần mềm Advanced Task Scheduler và các lệnh CMD cơ bản để tự động phát các mục truyền thông theo lịch đã lập sẵn. Chương trình này tạo đường dẫn vào các địa chỉ trang web hiện có của EVNNPT và PTC4, do đó có tính cập nhật kịp thời. Có thể chỉnh định thời gian tự động tắt, mở các nội dung tuyên truyền và các thông báo mới luôn được tự động cập nhật mới.

Đối với việc phổ biến các chỉ đạo của Ban Giám Đốc Công ty trong công tác sản xuất hàng ngày, TTĐ.MT3 đã chủ động mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình (HNTH) bằng cách dùng phần mềm Skype để thực hiện cuộc thoại video đến một nhóm gồm 08 địa điểm của các Trạm và Đội, Tổ TTLĐ trực thuộc Truyền tải điện Miền Tây 3 thông qua mạng Internet. Sau đó chọn chức năng chia sẻ màn hình, để phát tuyên truyền đến các Trạm, Đội, Tổ TTLĐ trực thuộc.

Hiệu quả thực tế thu được khi áp dụng giải pháp:

Thứ nhất, chương trình hoàn toàn chạy tự động theo lịch đã được đặt  sẵn, khi thay đổi các nội dung tuyên truyền cũng dễ dàng và mọi người đều có thể thực hiện được.

Thứ hai, các Đội, Trạm, Tổ TTLĐ luôn được cập nhật các thông tin tuyên truyền liên tục, mới nhất, để học tập và thực hiện kịp thời các thông tin mới.

Với những thay đổi về nhận thức, tư duy, các kỹ năng theo xu hướng chuyển đổi số, cùng với sự quan tâm sát sao từ Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4, Truyền tải điện Miền Tây 3 và tinh thần trách nhiệm, tận tâm của tập thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị, đã đẩy mạnh quá trình chuyển đổi các hoạt động quản lý thủ công bằng sổ sách, giấy tờ sang quản lý bằng hình thức điện tử trong toàn đơn vị. Các hoạt động chưa tự động được chuyển thành tự động. Áp dụng các công nghệ mới thay thế cho các công nghệ cũ lạc hậu, tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số đã cho thấy sự gia tăng hiệu quả các hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, đáp ứng vận hành tin cậy lưới truyền tải điện Quốc gia.

Nội dung trang website của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Nội dung trang bản đồ thời tiết (https://weather.nldc.evn.vn/bando.aspx để luôn cập nhật các thông tin thời tiết khu vực lưới điện quản lý để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó các tình huống khi có thời tiết xấu gây ra).

Tăng Thế Hải - TTĐMT3 - PTC4