EVNNPT thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT

Thứ năm, 3/9/2015 | 00:00 GMT+7
Ngày 27/8/2015, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ban hành Quyết định ​thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT​


EVNNPT