Video: EVNNPT tổ chức lớp đào tạo khai tâm về văn hóa doanh nghiệp

Thứ năm, 17/3/2016 | 16:00 GMT+7
​Thực hiện Quyết định số 3183/QĐ-EVNNPT ngày 11/12/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia (EVNNPT) về việc triển khai thực hiện Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPT. Trong 02 ngày 21 và 22/12/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, EVNNPT đã tổ chức lớp đào tạo khai tâm văn hóa doanh nghiệp cho 100 cán bộ công nhân viên chức của Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) và Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam (SPMB).
Xem video clip bên dưới: