An toàn - Sức khỏe là điều kiện tiên quyết và cũng là ưu tiên hàng đầu đối với Người lao động của Công ty Truyền tải điện 3

Thứ ba, 5/4/2022 | 14:50 GMT+7
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Công Thắng, Giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác an toàn vệ sinh lao động PTC3 năm 2022 vừa được tổ chức giữa PTC3 và các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị ATVSLD PTC3 năm 2022

Thành phần tham dự tại 10 điểm cầu trực tuyến và Zoom Meetings gồm có Lãnh đạo PTC3, Chủ tịch Công đoàn, các phòng chuyên môn PTC3 và các đơn vị Truyền tải điện trực thuộc, các Tổ Thao tác lưu động, Đội Truyền tải điện và Trạm biến áp 500kV.

Với mục đích kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức cho người lao động (NLĐ), giữ vững an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất năm 2022 và giai đoạn tiếp theo, Hội nghị đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tham luận về các giải pháp đem lại môi trường làm việc an toàn – chuyên nghiệp – hiệu quả và đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho NLĐ.

Báo cáo tham luận tại Hội nghị tập trung vào các chủ đề như:

- Các giải pháp nâng cao trách nhiệm của người quản lý các cấp trong công tác an toàn và xử lý vi phạm về công tác ATVSLĐ;

- Các giải pháp ngăn ngừa phương tiện thi công đường cao tốc, thi công đi gần đường dây truyền tải vi phạm khoảng cách an toàn điện;

- Công tác huấn luyện, đào tạo, kiểm tra, sát hạch nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, tính tuân thủ công tác an toàn của NLĐ khi thực hiện công việc;

- Các giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên;

- Công tác nhận diện các nguy cơ, đánh giá và quản lý rủi ro trong công tác quản lý vận hành, khi làm công việc vệ sinh bảo dưỡng và sửa chữa lưới điện 500kV;

- Các giải pháp đảm bảo “Hành lang xanh” và chống cháy hành lang trong quản lý vận hành an toàn lưới điện truyền tải và tăng năng suất lao động;

- Công tác nghiệm thu hành lang tuyến khi đóng điện các công trình đường dây và lắp đặt, gắn biển hướng dẫn, cảnh báo và biển cấm trong hành lang các đường dây truyền tải điện;

- Công tác lập, triển khai thực hiện phương án thi công và các biện pháp an toàn khi thi công căng dây lấy độ võng trên đường dây nhiều mạch;

- Công tác quản lý, trang cấp và sử dụng thiết bị, dụng cụ an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

- Công tác thông tin, tuyên truyền giảm thiểu tai nạn giao thông trên đường thực hiện nhiệm vụ và đi làm, về nhà.

Các điểm cầu truyền hình giữa PTC3 và các đơn vị trục thuộc

Tại Hội nghị, ngoài việc phải tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy phạm về công tác an toàn điện, Lãnh đạo PTC3 còn yêu cầu các phòng chuyên môn phối hợp với các các đơn vị truyền tải đẩy mạnh hơn nữa công tác huấn luyện, đào tạo, kiểm tra, sát hạch nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng cho NLĐ trong mọi hoạt động của công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải, đồng thời cần phải chú trọng đến công tác nhận diện, đánh giá các nguy cơ trong quản lý vận hành để có giải pháp quản lý, khống chế mức độ rủi ro thấp nhất có thể xảy ra.

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe NLĐ, hiện nay PTC3 đang áp dụng các quy định của Bộ Y tế về tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ cho NLĐ và quy định sức khỏe của NLĐ làm việc trên cao trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn sức khỏe NLĐ của ngành, của nghề, Giám đốc PTC3 yêu cầu các đơn vị cần phải triển khai các giải pháp cụ thể để cùng với NLĐ có kế hoạch rèn luyện, chăm sóc và cải thiện sức khỏe hàng năm nhằm đáp ứng yêu cầu về sức khỏe thấp nhất là loại 2 đối với lao động tuyển dụng mới và có kết luận sức khỏe thấp nhất là loại 3 đối với NLĐ đang làm việc và đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, đặc biệt chú ý thường xuyên quan tâm, kiểm tra huyết áp của NLĐ.

Đồng thời, Giám đốc PTC3 giao Phòng Tổ chức và Nhân sự phối hợp với các bên liên quan, sớm đưa phần mềm theo dõi sức khỏe online vào sử dụng trong toàn PTC3.

Các đại biểu tham dự Hội nghị qua Zoom meetings

Tiếp nối tinh thần Hội nghị đại biểu Người lao động PTC3 năm 2022, có thể khẳng định rằng “Người lao động là tài sản quý giá nhất” chính là phương châm, là mục tiêu và giá trị văn hóa cốt lõi của PTC3. Trong mọi điều kiện, mọi hoạt động lao động sản xuất, Người lao động trong toàn PTC3 đang và sẽ tiếp tục được tạo điều kiện, chăm lo tốt nhất. Để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ kế hoạch đề ra thì yếu tố con người làm trung tâm luôn là điều kiện tiên quyết, mỗi người lao động có sức khỏe tốt luôn là tài sản quý giá nhất đối với PTC3 nói riêng và toàn ngành Điện nói chung./.

Trần Việt Hùng

Tin đã đưa