Ban Thanh tra nhân dân PTC1 nhiệm kỳ 2022-2024 họp kiện toàn nhân sự đầu nhiệm kỳ

Thứ tư, 6/4/2022 | 10:23 GMT+7
Ban thanh tra nhân dân là tổ chức thanh tra của quần chúng, được thành lập ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 2 Nghị định 159/2016/NĐ-CP)

Sáng ngày 04/4/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1), Ban Thanh tra nhân dân PTC1 nhiệm kỳ 2022 - 2024 tiến hành phiên họp kiện toàn nhân sự đầu nhiệm kỳ.

Đ/c Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Công đoàn PTC1 chủ trì cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng thay mặt Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty chúc mừng các đồng chí đã được Hội nghị Người lao động PTC1 tín nhiệm bầu vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đồng chí mong muốn các thành viên Ban Thanh tra nhân dân sẽ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và tâm huyết, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của đoàn viên, người lao động toàn Công ty.

Trên tinh thần đó, toàn thể các thành viên đã tiến hành các bước giới thiệu, kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới. Kết quả, với sự nhất trí tối đa (100% số phiếu bầu), danh sách Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 cụ thể như sau:
1. Đồng chí Nguyễn Trung Hiểu - Chuyên viên VPCĐ: Trưởng ban.
2. Đồng chí Trần Mạnh Duy - Chánh Văn phòng PTC1: Phó trưởng ban.
3. Đồng chí Đặng Thị Hoàn - Phó phòng KTTT&PC PTC1: Ban viên.
4. Đồng chí Bùi Đình Công - Phó phòng An toàn PTC1: Ban viên.
5. Đồng chí Nguyễn Văn Cường - Chuyên viên Phòng TCNS PTC1: Ban viên.

Các thành viên thảo luận và thống nhất một số nội dung hoạt động

Kết thúc phần kiện toàn nhân sự, Các đồng chí dự họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm năm 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2024 như sau:
1. Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Thanh tra nhân dân.
2. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế, quy định của PTC1.
3. Giám sát, kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
4. Giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, đoàn viên người lao động trong PTC1.
5. Giám sát về công tác quản lý sử dụng các quỹ do người lao động đóng góp.
6. Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và người lao động PTC1.

Đ/c Nguyễn Toàn Thắng cùng các đồng chí trong Ban TTND nhiệm kỳ 2022 - 2024 chụp ảnh lưu niệm chia tay đ/c Lê Thị Hoa - Chuyên viên Phòng TC & NS PTC1 thôi tham gia nhiệm kỳ mới

Cũng trong Hội nghị, lãnh đạo Công đoàn đã tổ chức tri ân thành viên Ban thanh nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới./.

PTC1

Bình luận của bạn

Captcha image

Tin đã đưa