CPMB: Thực hiện chủ đề năm: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong công tác quản lý đầu tư xây dựng

Thứ tư, 20/4/2022 | 14:49 GMT+7
Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 của cả nước và thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư phát triển 5 năm 2021 - 2025 của EVNNPT. Ngay từ ngày làm việc đầu tiên của năm mới Nhâm Dần, tập thể lãnh đạo và CBCNV CPMB cùng thể hiện sự quyết tâm hành động nhằm hoàn thành thắng lợi các các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

TBA 500kV Pleiku2 sau khi đã hoàn thành nâng công suất máy biến áp AT1

Theo đó, CPMB tập trung để tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2022 theo KH EVNNPT giao; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐTV ngày 31/12/2021 của HĐTV và Chỉ thị 105/CT-EVNNPT ngày 11/01/2022 của TGĐ về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2022; trong đó tập trung tổ chức thực hiện tốt Chủ đề năm 2022 của EVNNPT là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Thực hiện 11 nội dung công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai; Tăng cường phối hợp công tác thu xếp vốn cho các dự án đảm bảo khởi công và giải ngân theo kế hoạch; Đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo kế hoạch. Triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch năm 2022 với giá trị vốn đầu tư là 5.064,6 tỷ đồng; Đóng điện 20 dự án; Khởi công 11 dự án; Thẩm tra, phê duyệt BCNCKT ĐTXD 15 dự án; Lập và trình EVNNPT thẩm tra 21 dự án; phê duyệt 17 dự án. Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2022 theo KH EVNNPT giao.

Vậy “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong công tác đầu tư xây dựng là gì? và triển khai chủ đề năm của EVNNPT là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” như thế nào trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý điều hành dự án cần phải xác định rõ phạm vi, mục tiêu thực hiện.

           Thích ứng an toàn tức là cần nhanh chóng thích ứng an toàn trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn chất lượng tiến độ hiệu quả dự án trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Xây dựng phương thức hoạt động đầu tư xây dựng tương ứng với các cấp độ dịch theo nguyên tắc chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các địa phương để luôn luôn đảm bảo triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong mọi tình huống.  Bên cạnh đó, thích ứng an toàn trong môi trường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Kịp thời tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới, tích cực thực hiện chuyển đổi số. Cần phải có phương án để chủ động ứng phó nhanh và thích hợp với các điều kiện biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn cho người và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và bảo đảm các dự án luôn được triển khai theo kế hoạch.

           Với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an toàn tại CPMB, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid đang diễn biến ngày càng phức tạp. Văn hóa an toàn luôn được CPMB quán triệt sâu sắc qua các chương trình, hành động cụ thể, CPMB đã luôn đảm bảo an toàn lao động, an toàn sức khỏe trong dịch bệnh Covid và lan tỏa văn hóa EVN/EVNNPT trong đó có văn hóa an toàn tại đơn vị tới cộng đồng và xã hội. Góp phần đem đến hình ảnh đẹp của Ngành điện và luôn thể hiện là đơn vị có trách nhiệm với cộng đồng. Liên quan đến công tác an toàn trong đầu tư xây dựng, CPMB cũng đã thường xuyên yêu cầu các Nhà thầu thi công lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động cho từng dự án theo đúng quy định. Bên cạnh đó, đôn đốc và nhắc nhở các Nhà thầu thi công đảm bảo công tác an toàn và tuân thủ 5K trong quá trình thi công xây dựng công trình cho 100% các dự án do CPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành tiến độ dự án.

           Linh hoạt tức là linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ động và sẵn sàng các kịch bản ứng phó linh hoạt khi có tình huống lây lan dịch bệnh tại công trường thi công hoặc khu vực lân cận công trường hay khi có sự cố, có diễn biến bất thường của khí hậu, thủy văn. Bên cạnh đó,  thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh, quy định về phòng chống dịch tại các cấp chính quyền địa phương, tình hình phát triển kinh tế xã hội để chủ động, linh hoạt đề ra các chủ trương, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp.

           Hiệu quả tức là triển khai đồng bộ và mạnh mẽ các giải pháp nâng cao năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp, hiệu quả công việc để không ngừng cải thiện năng suất lao động, giải quyết nhanh và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

           Hiểu và vận dụng tốt sẽ giúp cho mỗi CBCNV CPMB hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của CPMB/EVNNPT và quan trọng hơn hết là thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của EVNNPT là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong công tác đầu tư xây dựng các công trình lưới điện Truyền tải.

CPMB