Thông báo mời thu xếp vốn Dự án Đường dây 500 kV Đức Hòa – Chơn Thành

Thứ ba, 19/4/2022 | 09:00 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho dự án Đường dây 500 kV Đức Hòa – Chơn Thành (Dự án) theo hình thức chào cạnh tranh.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.920 tỷ VND.

Nhu cầu vay vốn cho Dự án là 1.200 tỷ VND; hoặc 50 triệu USD; hoặc bao gồm cả VND và USD với tổng quy đổi tương đương 1.200 tỷ VND.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: Dangthiphuongthanh@npt.com.vnNguyenthianh@npt.com.vn để được nhận miễn phí HSYC, thời gian nhận HSYC từ ngày 19/4/2022.

Thời hạn nộp HSĐX: 9h00 ngày 09/5/2022./.

Ban TCKT - EVNNPT