SPMB tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022

Thứ ba, 19/4/2022 | 18:00 GMT+7
Thực hiện chỉ thị liên tịch số 5570/LT-EVNNPT-CĐ ngày 31/12/2021 của Tổng giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tổng công ty năm 2022 và tiến tới Hội nghị Người lao động EVNNPT năm 2022. Ngày 30/03/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn và đại diện các Ban EVNNPT. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng 85 đại biểu là người lao động (NLĐ) tiêu biểu từ các phòng chuyên môn của SPMB. Ông Trương Hữu Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc SPMB và ông Lý Văn Hồng – Phó Chủ tịch Công đoàn SPMB đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Trương Hữu Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc SPMB và ông Lý Văn Hồng – Phó Chủ tịch Công đoàn SPMB đồng chủ trì Hội nghị

 Thay mặt SPMB, ông Bùi Quang Thành – Phó Giám đốc SPMB trình bày báo cáo của chuyên môn, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động (HNNLĐ) năm 2021, kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021 của SPMB và phương hướng hoạt động năm 2022; tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, … liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022; phương án sắp xếp lại lao động trong tiến trình tái cơ cấu; ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; thực thi Văn hóa EVNNPT, …

Trong năm 2021, SPMB hoàn thành khởi công 08/09 dự án, trong đó có 07 dự án theo kế hoạch EVNNPT giao và 01 dự án khởi công ngoài kế hoạch để đảm bảo cung cấp điện theo yêu cầu của Tổng công ty và đã hoàn thành đóng điện 11/11 dự án. Trong số các dự án đóng điện năm 2021 có các dự án ”Cải tạo ĐD 220kV Cà Mau - Nhiệt điện Cà Mau” đã đóng điện vượt tiến độ 06 tháng (kế hoạch đóng điện tháng 12/2021, thực tế tháng 6/2021), “Dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu và đường dây đấu nối” đã nghiệm thu đóng điện thành công đường dây 220 kV đấu nối Vĩnh Châu - rẽ Long Phú - Sóc Trăng vào ngày 12/10/2021 (sớm hơn 03 ngày so với nhiệm vụ đột xuất EVNNPT giao) và “Lắp máy biến áp liên lạc 500/220kV tại Sân phân phối 500/220kV Long Phú (tiến độ kế hoạch: 12/2021, thực hiện: 27/11/2021).

Tại Hội nghị, ông Trương Hữu Thành - Giám đốc SPMB đã trình bày báo cáo của đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ) về kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch năm 2022. Theo đó, SPMB đã nỗ lực, tập trung nguồn lực để vượt qua những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đóng điện đưa vào vận hành các dự án theo kế hoạch được giao; tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình hoàn thành; tích cực triển khai đề án đổi mới tổ chức quản lý và nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí. Nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, SPMB quan tâm chú trọng tới công tác thẩm tra, thẩm định; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quản lý chất lượng, tiến độ; công tác xóa tồn tại, bàn giao công trình; ưu tiên tận dụng các vật tư thiết bị còn lại sau đầu tư xây dựng đưa vào các dự án đang triển khai nhằm giảm giá trị tồn kho, giảm giá trị mua mới.

Về việc thực hiện chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ, SPMB luôn đảm bảo việc làm ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Đời sống NLĐ trong SPMB luôn được cải thiện, mức lương luôn được duy trì, thu nhập ổn định. Các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến NLĐ được NSDLĐ quan tâm thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, trong năm 2021 vừa qua, với tình hình dịch bệnh diễn  biến rất phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động xã hội và công tác của đơn vị. Tuy vậy, NLĐ được hưởng đầy đủ các chế độ và thu nhập vẫn đảm bảo như mọi năm qua. Quy chế dân chủ được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2021, SPMB không có khiếu nại, tố cáo của NLĐ liên quan đến các quyền lợi hợp pháp.

Tại Hội nghị ông Lý Văn Hồng – Phó Chủ tịch Công đoàn SPMB đã trình bày báo cáo của đại diện NLĐ về kết quả các Hội nghị NLĐ cấp phòng, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của NLĐ. Theo đó, SPMB đã thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với NLĐ. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy NSDLĐ đã trích nộp đầy đủ bảo hiểm cho NLĐ. Tiền lương của CBCNV được chi trả theo đúng chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước, đúng quy định, đúng kỳ hạn, rõ ràng, minh bạch. Hàng năm, đời sống NLĐ ngày càng được nâng cao. Điều kiện làm việc ngày càng được quan tâm, cải thiện. NLĐ được khám và tư vấn sức khỏe một cách định kỳ. NSDLĐ sử dụng các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, quỹ do NLĐ đóng góp đúng mục đích, đúng quy định. Cùng với đó, SPMB đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại. Các nội dung công khai NLĐ được tham gia ý kiến, được quyết định và được kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; bảo đảm các quyền dân chủ, lợi ích hợp pháp của NLĐ tại nơi làm việc.

Năm 2021 Công đoàn SPMB phối hợp cùng chuyên môn thực hiện tốt về việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Người lao động trong đơn vị như về Hợp đồng lao động, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, đào tạo, vệ sinh an toàn lao động, tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến, bàn biện pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất; đóng góp ý kiến về các quy định hiện hành liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng trình bày những ý kiến tham luận về các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2022 và chủ đề năm 2022 của EVNNPT.

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sơn- Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đánh giá cao những nỗ lực của tập thể người lao động SPMB đã đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được EVNNPT giao trong năm 2021. SPMB đã có nhưng giải pháp rất cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để hoàn thành kế hoạch SXKD. Không chỉ vậy SPMB đã đảm bảo nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động, việc thực hiện các quy chế trong SPMB đã mang tính dân chủ. Hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án của SPMB nói riêng và của EVNNPT nói chung. Vì vậy để hoàn thành kế hoạch năm 2022 Ông Trịnh Tuấn Sơn chỉ rõ SPMB cần phải tiếp tục phát huy tốt những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời có giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại với người lao động, tập trung nguồn lực để thực hiện tốt chủ đề năm và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó, tập trung ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đẩy mạnh công tác đào tạo, quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, thực thi Văn hóa EVNNPT và các giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của EVN và EVNNPT là "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Bên cạnh đó SPMB cần nghiên cứu hình thức chi trả lương cho người lao động đúng trình độ, năng lực, đảm bảo khuyến khích người lao động nỗ lực cống hiến nhiều hơn.

Ông Trương Hữu ThànhBí thư Đảng ủy, Giám đốc SPMB phát biểu đáp từ tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Hữu Thành - Giám đốc SPMB đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ nhiệt tình của Lãnh đạo Tông công ty cũng như Ban Thường vụ Công Đoàn EVNNPT. Thành công của SPMB trong thời gian qua đó chính là SPMB đã thực hiện đúng Nghị quyết của Hội nghị NLĐ năm 2021, SPMB  đã thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT. Lãnh đạo Ban đã quan tâm tạo điều kiện làm việc cũng như nâng cao đời sống tinh thần cho cho người lao động. Trong năm 2022 và những năm tiếp theo SPMB tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý dự án nhằm nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược phát triển, đổi mới quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như đảm bảo chế độ phúc lợi và nâng cao đời sống CBCNV để động viên NLĐ đoàn kết thống nhất, quyết tâm vượt mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

Cán bộ Lãnh đạo EVNNPT và CBCNV SPMB tham gia Hội nghị NLĐ SPMB năm 2022.

Hội nghị NLĐ SPMB năm 2022 đã bầu 8 đại biểu chính thức đi dự Hội nghị NLĐ EVNNPT năm 2022 và thông qua Nghị quyết hội nghị Người lao động năm 2022 nhằm định hướng thực hiện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2022 để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 05 năm 2021-2025. Hội nghị NLĐ SPMB năm 2022 SPMB đã kết thúc thành công trên tinh thần dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc đề ra./.

Nguyễn Thị Minh Trang