Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2 thăm hỏi người lao động nhân dịp tháng công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2023

Thứ sáu, 26/5/2023 | 11:23 GMT+7
Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023, từ ngày 22/5 – 26/5/2023, ông Nguyễn Đăng Thông – Chủ tịch Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động các Truyền tải điện (TTĐ), khối cơ quan Công ty.

 Công đoàn PTC2 tặng ti vi phục vụ chuyển đổi số và các hoạt động nghe nhìn cho ngươi lao động tại Đội TTĐ Phú Lộc

Tháng Công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động (ATVALĐ) năm 2023 của Công đoàn PTC2 được thực hiện với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, Công đoàn PTC2 đã xây dựng chương trình hoạt động, với các nội dung:  Tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5 lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, đề xuất theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động, “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”; tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); chào mừng Đại hội IV Công đoàn EVNNPT nhiệm kỳ 2023 – 2028; thăm hỏi, động viên ngươi lao động; tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, tháng ATVALĐ năm 2023 các hoạt động trọng tâm của đơn vị với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

Tại buổi thăm hỏi tại các đơn vị, Công đoàn PTC2 cùng các Công đoàn cơ sở thành viên (CSTV) trao đổi tình hình hoạt động, tâm tư nguyện vong cũng như các đề xuất kiến nghị của người lao động.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng như các Công đoàn CSTV TTĐ: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và các Tổ công đoàn thuộc Cơ quan Công ty  đề nghị tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên, đồng hành của Công đoàn PTC2 với cơ sở và người lao động trong thời gian đến. Đồng thời người lao động các đơn vị đều quyết tâm đoàn kết, bám sát nhiệm vụ SXKD, tích cực phát động và tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ do PTC2 giao.

Nhân dịp này, Công đoàn PTC2 đã trích kinh phí thăm hỏi các Công đoàn CSTV TTĐ,  Tổ Công đoàn thuộc Cơ quan Công ty; hỗ trợ hoạt động nghe nhìn và phục vụ công tác chuyển đổi số tại Công đoàn bộ phận Đội TTĐ: Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), Vĩnh Linh (Quảng Trị), Cẩm Lệ (Đà Nẵng), Kon Tum (Kon Tum), Chà Vàl (Quảng Nam), Quảng Ngãi: 06 ti vi smat 4K. Trước đó, Công đoàn PTC2 đã tặng Tổ TTLĐ Duy Xuyên (Quảng Nam) 01 tủ lạnh; tặng Tổ TTLĐ Bờ Y (Kon Tum) 01 máy giặt, 01 ti vi, tặng Người lao động Đội TTĐ Kon Tum (Kon Tum) 01 ti vi smat 4K. Trong tuần lễ thực hiện phong trào trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”, Công đoàn PTC2 cũng đã hỗ trợ, tặng quà động viên cho người lao động tại các trạm biến áp, Tổ thao tác lưu động của các Công đoàn CSTV TTĐ đang ăn ở tập trung.

Một số hình ảnh:

 Công đoàn tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, thăm hỏi tặng quà cho người lao động tại  Công đoàn CSTV TTĐ Quảng Trị và Tổ Thao tác lưu động Đông Hà.

Công đoàn PTC2 thăm Tổ Thao tác lưu động Đông Hà  đang thực hiện phong trào trào thi đua “Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp”

 Công đoàn PTC2 tặng ti vi phục vụ chuyển đổi số và các hoạt động nghe nhìn cho ngươi lao động tại Đội TTĐ Vĩnh Linh.

 Công đoàn PTC2 tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, thăm hỏi tặng quà cho người lao động tạiCông đoàn CSTV TTĐ Quảng Bình và Đội TTĐ Lệ Thủy.

 Công đoàn PTC2 tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, thăm hỏi tặng quà cho người lao động tại Công đoàn CSTV TTĐ Thừa Thiên Huế và Tổ Thao tác lưu động Phong Điền.

 Công đoàn PTC2 thăm hỏi tặng quà các Tổ Công đoàn thuộc Cơ quan Công ty.

Công đoàn PTC2 tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, thăm hỏi tặng quà cho người lao động tại Công đoàn CSTV TTĐ Đà Nẵng và TBA 500kV Đà Nẵng.

Công đoàn PTC2 tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, thăm hỏi tặng quà cho người lao động tại Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ (Quảng Nam).

Công đoàn PTC2 tặng ti vi phục vụ chuyển đổi số và các hoạt động nghe nhìn cho ngươi lao động tại Đội TTĐ Chà Vàl.

 Công đoàn PTC2 tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, thăm hỏi tặng quà cho người lao động tại Công đoàn CSTV TTĐ Quảng Nam.

Công đoàn PTC2 tặng ti vi phục vụ chuyển đổi số và các hoạt động nghe nhìn cho ngươi lao động tại Đội TTĐ Quảng Ngãi.

Công đoàn PTC2 tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động”, thăm hỏi tặng quà cho người lao động tại Công đoàn CSTV TTĐ Quảng Ngãi.

Công đoàn PTC2 tặng ti vi, máy giặt  cho ngươi lao động tại Tổ TTLĐ Bờ Y (kon Tum)

Công đoàn PTC2 tặng ti vi phục vụ chuyển đổi số và các hoạt động nghe nhìn cho ngươi lao động tại Đội TTĐ Kon Tum

 

Quang Thắng