Xin nhớ: ĐỦ DÙNG THÔI

Thứ sáu, 26/5/2023 | 08:58 GMT+7
(Chung tay tiết kiệm điện)

Mỗi lần bật công tắc
Hãy tự hỏi: cần không?
Tập thói quen tắt điện
Những lúc không cần dùng.

Tập tích tiểu thành đại
Ngày một ít, nhiều ngày
Suối nhỏ thành sông lớn
Để xây đắp tương lai.

Học tập làm theo Bác
Trong lối sống hàng ngày
Tiết kiệm sử dụng điện
Là việc cần làm ngay.

Thủy điện hồ khô cạn
Giá than, khí đốt tăng...
Nắng nóng và khô hạn
Lưới điện đang rất căng.

Lãnh đạo lo quy hoạch
Lo giải pháp, dòng tiền
Tiết kiệm từng đồng vốn
Cấp điện phải ưu tiên.

Công nhân lo lưới điện
Chẳng quản ngại ngày đêm
Quyết giữ vững dòng điện
Bắc - Trung - Nam nối liền.

Nguồn điện đang căng thẳng
Phải điều tiết luân phiên
Công nhân toàn ngành điện
Đang oằn mình ngày đêm.

Hãy chung tay tiết kiệm
Vì mình và vì người
Mổi lần bật công tắc
Xin nhớ: Đủ dùng thôi.
                (24/5/2023)

Nguyễn Duy Ngọ