Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023

Thứ sáu, 24/3/2023 | 14:00 GMT+7
Sáng ngày 22/3/2023, Hội nghị Người lao động Công ty Truyền tải điện 4 năm 2023 đã diễn ra với sự tham dự của 144 đại biểu. Ông Võ Đình Thủy - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) và ông Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn Công ty đồng chủ trì Hội nghị.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trịnh Tuấn Sơn – Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng đại diện các Ban Tổ chức Nhân sự, Kế hoạch, An toàn, Văn phòng Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân EVNNPT.

Hội nghị Người lao động PTC4 được tổ chức hàng năm là dịp để lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty lắng nghe, giải quyết và trả lời các câu hỏi, kiến nghị của người lao động (NLĐ).

Báo cáo tại Hội nghị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Giám đốc PTC4 cho biết, trong năm qua, mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn, thách thức như về quy mô quản lý lớn nên việc áp dụng định biên lao động gián tiếp theo quy định hiện nay dẫn đến nhiều khó khăn trong việc triển khai công tác quản lý điều hành của các đơn vị. Lưới điện Công ty có dòng ngắn mạch tăng cao, một số đường dây và máy biến áp thường xuyên xảy ra đầy tải và quá tải. Các tỉnh, thành phố phía Nam trong mùa mưa có nhiều giông lốc và là khu vực có mật độ sét cao nhất trong cả nước cũng ảnh hưởng đến các đường dây truyền tải điện; địa bàn quản lý của Công ty nhiều nơi nằm trong khu vực đô thị hóa nhanh nên công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện gặp nhiều khó khăn; tình hình kinh tế thế giới bất ổn đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước, giá thành một số nguyên vật liệu tăng cao làm chi phí tăng cao dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác sản xuất.

Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được EVNNPT giao, bám sát chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, CNVCLĐ Công ty đã ra sức thi đua lao động sản xuất, quyết tâm vượt qua các khó khăn, trở ngại, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định; các công trình trọng điểm, cấp bách đều được đưa vào vận hành kịp thời; công tác quản lý vận hành lưới điện ngày một tiếp cận mô hình tiên tiến, từng bước hiện đại; mô hình tổ chức, quản lý được kiện toàn thống nhất, đồng bộ. Thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2022, đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ được đảm bảo, mức độ hài lòng về điều kiện, môi trường làm việc từng bước được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, 3 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Về tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), các chế độ, chính sách và tình hình tổ chức Hội nghị Người lao động tại các đơn vị trực thuộc và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đối thoại, Chủ tịch Công đoàn PTC4 Nguyễn Phương Nam đánh giá: TƯLĐTT của Tổng công ty luôn được Chuyên môn và Công đoàn EVNNPT quan tâm sửa đổi, bổ sung theo hướng ngày càng có nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ. TƯLĐTT hiện hành có hiệu lực từ ngày 15/11/2022, các nội dung Thỏa ước đã được các Tổ, Đội, Trạm, Phòng, Đơn vị phổ biến đến NLĐ thông qua các phương tiện D-Office, thảo luận trong các buổi sinh hoạt tháng và hiện nay đang trong quá trình áp dụng. Công đoàn các cấp luôn quan tâm tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân (TTND) nắm bắt tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kiểm tra chế độ chính sách cho NLĐ để đảm bảo các quy định được thực hiện đúng, qua đó góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Công ty đã xây dựng đầy đủ và thực hiện đúng với quy chế trả lương cho NLĐ theo nguyên tắc năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Trong năm 2022 và 03 tháng đầu năm 2023, Công ty đã thực hiện tốt, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho NLĐ theo các quy định của pháp luật, quy định của Tổng công ty, Công ty. Qua các cuộc kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ của cấp trên, hoạt động giám sát của Ban TTND cũng như việc nắm tình hình của công đoàn các cấp cho thấy việc thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách cho NLĐ, các ý kiến thắc mắc, kiến nghị về quyền lợi của NLĐ đều được giải quyết thỏa đáng. Quan hệ lao động trong Công ty ổn định, hài hòa, đại bộ phận NLĐ an tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ Tổng công ty giao.

Ông Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động tại cơ sở và tình hình thực hiện TƯLĐTT và chế độ chính sách của NLĐ.

Tính đến nay, 11 phòng và 06 đơn vị trực thuộc Công ty đã tổ chức Hội nghị Người lao động, trong quá trình thực hiện, Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Công ty luôn sâu sát, trực tiếp tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị Người lao động ở các đơn vị đã thể hiện được tinh thần dân chủ cao, nghiêm túc đầy đủ trình tự tổ chức hội nghị, các ý kiến tham luận với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, dân chủ; các ý kiến đóng góp tại các bộ phận có tính xây dựng cao, trách nhiệm và quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến quan hệ lao động hài hòa, ổn định vì sự phát triển của đơn vị. Người lao động đã mạnh dạn trao đổi, đóng góp ý kiến vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện Hội nghị Người lao động từ cấp cở sở, đã có 66 ý kiến từ các Tổ, Đội, Trạm, Phòng gửi lên Hội nghị Người lao động của các đơn vị Truyền tải điện, các phòng trực thuộc Công ty, trong đó 41 ý kiến đã được giải quyết thỏa đáng ở cấp Phòng, Đơn vị trực thuộc, 25 ý kiến đưa lên Hội nghị Người lao động Công ty và tình hình thực hiện những kiến nghị của NLĐ trong hội nghị đối thoại định kỳ năm 2022 đã được Giám đốc Võ Đình Thủy trao đổi, trả lời cụ thể, thỏa đáng, trọng tâm như các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ, bảo hộ lao động, phân cấp quản lý, lao động,...

Tổ chức Công đoàn đã làm tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với chuyên môn, tạo điều kiện, môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Đại bộ phận NLĐ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người sử dụng lao động đã quan tâm, tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn các cấp hoạt động thuận lợi, quan tâm và có trách nhiệm cao trong việc trả lời các ý kiến kiến nghị, đề xuất của NLĐ. Việc thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách cho NLĐ, các ý kiến thắc mắc, kiến nghị về quyền lợi của NLĐ đều được giải quyết thỏa đáng. Quan hệ lao động trong Công ty ổn định, hài hòa, đại bộ phận NLĐ an tâm công tác, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cho Công ty hoàn thành nhiệm vụ EVNNPT giao.

Tại Hội nghị Người lao động Công ty, các đại biểu đã thảo luận, tham luận các nội dung liên quan về các giải pháp ngăn ngừa sự cố đường dây và ứng dụng UAV tự động bay; tham luận đánh giá thực trạng quy mô, mô hình quản lý tại đơn vị, thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động;...

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị Người lao động PTC4

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Trịnh Tuấn Sơn đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công ty Truyền tải điện 4 trong năm qua, tập thể Lãnh đạo, CNVCLĐ Công ty luôn đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn để hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của EVNNPT, đồng thời chăm lo, đảm bảo tốt chế độ cho NLĐ. Ông Trịnh Tuấn Sơn đề nghị Công ty tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần vượt khó, năng động sáng tạo, thực hiện tốt chủ đề năm "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành an toàn lưới điện truyền tải khu vực; tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, phấn đấu vượt chỉ tiêu sáng kiến EVNNPT giao trong thực thi chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tích cực tham gia các cuộc thi chuyển đổi số giai đoạn 3; chú trọng làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình công tác, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội, tập trung vào công tác sửa hoặc xây mới nhà ”Mái ấm Công đoàn” trong CNVCLĐ; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW về "Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", với các giải pháp và hành động hiệu quả, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động Công đoàn; tiếp tục phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường công tác đối thoại định kỳ, đối thoại vụ việc, thương lượng tập thể,...

Ông Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty trả lời các kiến nghị của NLĐ tại Hội nghị Người lao động PTC4.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, ông Võ Đình Thủy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp thu và chú trọng triển khai thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo EVNNPT, cam kết tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, TƯLĐTT, tập trung công tác chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, quyết tâm vì mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được EVNNPT giao và thực hiện tốt chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Trước những nhiệm vụ mới, thách thức mới, toàn thể CNVCLĐ của PTC4 tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thế mạnh sẵn có, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần tích cực vào sự phát triển của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Ngành điện./.

Một số hình ảnh:

Ông Ngô Mạnh Trung - Giám đốc Truyền tải điện miền Tây 2 phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Ông Bùi Văn Hoàng – Giám đốc Truyền tải điện miền Đông 2 tham gia tham luận những giải pháp ngăn ngừa sự cố đường dây truyền tải và ứng dụng UAV vào công tác quản lý đường dây.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động PTC4 năm 2023.

Văn Lạc - Công đoàn PTC4