Đảm bảo công tác chống cháy hành lang mùa khô 2022 lưới điện truyền tải khu vực ĐăkNông

Thứ năm, 7/4/2022 | 09:21 GMT+7
Bắt đầu từ tháng 11 hàng năm, thời tiết khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh ĐăkNông nói riêng bước vào mùa khô, nắng nóng và theo tập tục canh tác, người dân địa phương cũng thường xuyên đốt nương làm rẫy. Đây cũng là thời điểm CBCNV Truyền tải điện Đắk Nông, thuộc Công ty Truyền tải điện 3, quyết liệt triển khai các phương án, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành kế hoạch chống cháy trong mùa khô, trên nguyên tắc chủ động, giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy gây sự cố đường dây.

Dọn thực bì Khoảng trụ 3012-3013 ĐZ 500kV Pleiku - Đắk Nông

Với mục đích chủ động phòng cháy là chính, Truyền tải điện ĐăkNông đã lập lịch tổng hợp chi tiết xử lý từng khoảng cột có nguy cơ cháy theo cấp độ với khối lượng, thời gian cụ thể để triển khai thực hiện và hoàn thành công tác khai hoang, chống cháy trong hành lang mùa khô hàng năm trong thời gian sớm nhất. Đồng thời khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng bảo vệ trên các tuyến đường dây, tổ chức các buổi kiểm tra, đánh giá, khoanh vùng các khoảng cột có nguy cơ cháy cao, qua đó tăng cường công tác cảnh giới, thống nhất các biện pháp phối hợp kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi gây cháy.

Mặt khác, đơn vị cũng tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết với các tổ chức, hộ gia đình dọc hành lang đường dây về những nguy hiểm khi chặt cây, đốt rẫy trong và gần hành lang đường dây tải điện, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa.

Đi đôi với việc tuyên truyền, Truyền tải điện Đắk Nông đã triển khai đồng bộ việc phát quang tại các khoảng cột có cây cao để đảm bảo khoảng cách an toàn. Ưu tiên xử lý các cung đoạn có cây trong hành lang phát triển nhanh, các khoảng cột có độ cao pha đất thấp..v..v

Những tháng mùa khô cỏ tranh, cỏ tạp trong hành lang bắt đầu chết khô, để đảm bảo an toàn, Truyền tải điện Đắk Nông đã xúc tiến việc phát quang cỏ cây đã chết, giữ lại toàn bộ những cây xanh đảm bảo khoảng cách an toàn trong hành lang tuyến. Đồng thời, cũng là lúc các tổ chức, hộ gia đình canh tác trong và gần hành lang các đường dây truyền tải thực hiện việc thu hoạch nông, lâm sản, việc chặt cây, tỉa cành thường để lại một lượng lớn thực bì dưới hành lang tuyến, Đơn vị đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, hộ gia đình không thực hiện việc xếp, chất cây, cành sau cắt tỉa thành đống trong và gần hành lang, chủ động hỗ trợ nhân lực cho các gia đình để giải phóng thực bì khỏi hành lang đường dây.

Dọn thực bì khoảng trụ 21-22 ĐZ 220kV Buôn TuaSarh - Đắk Nông

Tính đến hết tháng 3 năm 2022. Truyền tải điện Đắk Nông đã hòan thành công tác khai hoang chống cháy hành lang mùa khô năm 2021-2022 trên các tuyến đường dây 220kV, 500kV theo phương án đã được phê duyệt với khối lượng gần 126.125m2 (trong đó, khối lượng đường dây 500kV là 38.250 m2 và đường dây 220kV là 87.875 m2), đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, thông suốt.

Để hoàn thành được khối lượng chống cháy hành lang, đảm bảo lưới điện truyền tải khu vực tỉnh ĐăkNông an toàn - ổn định trong mùa khô năm 2022, Truyền tải điện ĐăkNông đã quyết liệt đồng bộ triển khai theo phương án và kế hoạch đã đề ra, tập trung nhân lực, phương tiện liên tục trong nhiều tháng với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tần suất kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy phát sinh trong quá trình sinh sống và làm việc của các tổ chức, hộ gia đình ở gần các đường dây truyền tải, quyết tâm không để xảy ra sự cố do cháy trong và gần hành lang lưới điện truyền tải./.

Vũ Văn Dũng

Bình luận của bạn

Captcha image

Tin đã đưa