EVNNPT tổ chức thành công khóa đào tạo bồi dưỡng công tác quản lý môi trường

Thứ tư, 17/8/2022 | 16:06 GMT+7
Thực hiện kế hoạch đào tạo dùng chung được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao tại Văn bản số 1393/EVNNPT-TCNS ngày 21/4/2022; Trong 02 ngày 15-16/8/2022, tại trụ sở Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS), NPTS phối hợp với Ban tổ chức & Nhân sự và Ban an toàn EVNNPT tổ chức thành công khóa đào tạo bồi dưỡng công tác quản lý môi trường.

 

Bà Phạm Kim Hoa – Phòng Tổng hợp NPTS khai mạc khóa đào tạo 

Tham dự khai mạc khóa đào tạo có: Tiến sĩ Hoàng Hải – Vụ thẩm định & đánh giá tác động môi trường – Bộ tài nguyên Môi trường; Ông Phan Lê Nhân – Phó Trưởng Ban An toàn EVNNPT; Ông Phạm Thanh Tùng – Phó giám đốc NPTS; Bà Phạm Thị Kim Hoa – Phòng Tổng hợp NPTS; cùng 72 học viên là CBCNV làm công tác môi trường thuộc Cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty tham gia học trực tiếp và qua Hội nghị truyền hình. 

Ông Phan Lê Nhân – Phó trưởng Ban An toàn EVNNPT phát biểu tại khóa đào tạo

Khóa học được giảng bởi các Lãnh đạo, chuyên viên cao cấp của Bộ tài nguyên Môi Thông và EVNNPT với các nội dung chính sau:

Chuyên đề 1: Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường và quy định mới về quản lý chất thải.

- Giới thiệu các quy định mới của pháp luật về công tác môi trường: Luật BVMT 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

- Hướng dẫn lập giấy phép môi trường cho các trạm biến áp và các kho lưu giữ CTNH tại các Công ty Truyền tải điện.

- Hướng dẫn công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại theo các quy định mới của pháp luật.

- Hướng dẫn công tác chuyển giao chất thải nguy hại, quản lý liên chứng từ xử lý và chế độ báo cáo theo quy định.

Tiến sĩ Hoàng Hải – Vụ thẩm định & đánh giá tác động môi trường – Bộ tài nguyên Môi trường chia sẻ, truyền đạt những kiến thức về môi trường

Chuyên đề 2: Một số điểm mới về tiêu chí môi trường đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) sơ bộ, ĐTM theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật.

- Phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường.

- Quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật BVMT 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

- Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ cho các dự án nhóm I.

- Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án nhóm I, II.

- Yêu cầu phải thực hiện đối với các dự án sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Lập báo cáo công tác quản lý môi trường đối với các dự án truyền tải điện trong quá trình xây dựng và vận hành.

Ngoài ra, các học viên còn được Cán bộ Ban Đầu tư xây dựng và Ban An toàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chia sẻ công tác quản lý môi trường trong EVNNPT. 

Toàn thể học viên đã tích cực lắng nghe, trao đổi và tham vấn các giảng viên về những vấn đề chưa thống nhất, chưa rõ ràng trong quá trình triển khai thực tế tại ENNNPT nhằm đưa ra các biện pháp thực hiện đúng pháp luật.

Kết thúc hai ngày đào tạo, huấn luyện, các học viên được truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm, đặc biệt là những điểm mới trong các quy định pháp luật về công tác môi trường. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện tốt ngay từ khâu lập, duyệt các Dự án, thi công xây dựng, đến khâu vận hành các công trình truyền tải điện, từng bước góp phần xây dựng EVNNPT phát triển bền vững theo tinh thần các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của EVN.

 

Nguyễn Hòa - NPTS