Hoàn thành 8/8 giàn tụ tại 6 trạm biến áp 220-500kV để đảm bảo điện áp cho khu vực phía Bắc

Thứ bảy, 27/5/2023 | 08:00 GMT+7
Ngày 26/5, giàn tụ T101 và T102 tại trạm biến áp 220kV Lưu Xá (Thái Nguyên) – 2 giàn tụ cuối cùng thuộc dự án "Giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc" đã được đóng điện thành công nhằm đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc mùa nắng nóng 2023.

Các đơn vị liên quan phối hợp đóng điện giàn tụ tại TBA 220kV Lưu Xá

Trước kia, ở khu vực phía Bắc vào một số thời điểm xảy ra tình trạng điện áp thấp, điều đó khiến các thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện công nghiệp hoạt động kém hiệu quả. Đầu tháng 02/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận được báo cáo của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC), trong đó, để đảm bảo điện áp trước mùa nắng nóng năm 2023, EVNNLDC đề xuất lắp đặt tụ bù cho lưới điện miền Bắc để đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn tin cậy trong năm 2023 và năm 2024.

Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao quản lý dự án “Giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc”. Dự án được phê duyệt với quy mô trang bị 8 giàn tụ bù 110kV-50MVAr tại 06 trạm biến áp bao gồm 500kV Đông Anh, 500kV Tây Hà Nội, 220kV Vân Trì, 220kV Phú Thọ, 220kV Phú Bình và 220kV Lưu Xá thuộc 3 trung tâm phụ tải lớn Thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Thái Nguyên.

Ông Võ Lương Nhân – Phó Giám đốc NPTPMB cho biết: Mục tiêu của Dự án nhằm đảm bảo điện áp vận hành nằm trong giới cho phép cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc và tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, đặc biệt dự án được EVN, EVNNPT giao hoàn thành trước mùa nắng nóng năm 2023. Trong đó NPTPMB đã hoàn thành 3 giàn tụ trước dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5; sau đó ngày 8/5 đã hoàn thành 3 giàn tụ tiếp theo và trong ngày 26/5 đã hoàn thành đóng điện 2 giàn tụ còn lại.

Sau khi hoàn thành công trình sẽ giúp cho điện áp khu vực được đảm bảo, đáp ứng kịp thời cho việc tăng khả năng tải, giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc. Đảm bảo công tác vận hành an toàn lưới điện quốc gia trong mùa nắng nóng 2023.

Giàn tụ T101 và T102 tại trạm biến áp 220kV Lưu Xá (Thái Nguyên) đã được đóng điện thành công vào ngày 26/5

Việc hoàn thành dự án là thành quả của sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của EVNNPT, sự nỗ lực thi đua phấn đấu trong thời gian dài trên công trường của NPTPMB, của các nhà thầu, sự đóng góp hoàn thành nâng cấp mở rộng hệ thống máy tính tự thực hiện của NPTS và sự phối hợp hỗ trợ của PTC1 góp phần cung cấp điện ổn định lâu dài cho khu vực miền Bắc.

Đây cũng chính là hành động thiết thực của NPTPMB hướng tới chào mừng 15 năm thành lập EVNNPT (01/07/2008 - 01/07/2023), chào mừng 3 năm thành lập NPTPMB (01/6/2020-01/6/2023), khẳng định năng lực thực hiện của NPTPMB đối với các dự án có tính chất cấp bách, thời gian thực hiện gấp gáp, kỹ thuật phức tạp và thi công đồng thời tại nhiều địa điểm.

Xuân Tân