Hoàn thành nhiều hạng mục trong Quý I, bước khởi đầu thuận lợi của NPTS

Thứ bảy, 26/3/2022 | 15:29 GMT+7
Thực hiện Nghị quyết của HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai, thực hiện trong năm 2022 và gắn liền với chủ đề năm của EVNNPT “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Ngay từ đầu năm 2022 Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS) đã tập trung nhiều giải pháp thực hiện tốt các dịch vụ kỹ thuật nhằm góp phần đảm bảo lưới truyền tải điện an toàn, liên tục.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của mình trong sự phát triển của toàn hệ thống truyền tải điện Quốc gia, trên cở sở kế hoạch được EVNNPT giao, NPTS đã xây dựng các phương án, quy chế phối hợp giữa Công ty và các đơn vị trong EVNNPT, đặc biệt là các Công ty Truyền tải điện (PTCs) nhằm tập trung nhân lực, phương tiện và thiết bị thi công để xử lý các sự cố, khôi phục vận hành thiết bị, sửa chữa thường xuyên xảy ra trên lưới, đảm bảo các sự cố được xử lý nhanh nhất và vận hành an toàn sau xử lý. Công ty đã phối hợp cùng các PTCs để thực hiện công tác trên lưới điện. Bên cạnh đó NPTS xây dựng tiến độ, bố trí nhân lực để thực hiện thi công các dự án đầu tư xây dựng của các Ban quản lý dự án.

NPTS thí nghiệm định kỳ tại TBA 500kV Đà Nẵng

Trong đó các công tác thí nghiệm định kỳ, công tác sửa chữa thường xuyên, công tác sửa chữa lớn và công tác xử lý sự cố đều được NPTS phối hợp bài bản với các PTCs để xử lý đúng theo quy định về thời hạn, khối lượng và chất lượng, đảm bảo vận hành an toàn và tin cậy cho các thiết bị. Trong quý I, NPTS đã thực hiện 14.115/21.824 hạng mục thí nghiệm, đạt 65%. Để có được kết quả này, NPTS đôn đốc các Trung tâm trực thuộc tập trung nguồn lực thực hiện. Công ty đã phối hợp với các PTCs là đơn vị đưa ra danh mục thí nghiệm định kỳ, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện thí nghiệm của NPTS từ khâu đăng ký cắt điện đến khi có biên bản thí nghiệm. Điều này làm cho công tác thí nghiệm được quản lý chặt chẽ hơn, chính xác hơn trong thực hiện. Thông qua việc thực hiện công tác thí nghiệm định kỳ NPTS đã kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình trạng của các thiết bị đang vận hành trên lưới điện, góp phần lớn đến việc cung cấp điện an toàn liên tục của các PTCs.

Trong công tác sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố, bất thường trên lưới, NPTS đã phối hợp chặt chẽ với các PTCs trong quý I NPTS đã thực hiện 85 tổng số phiếu đã xử lý, điển hình là: Xử lý sự cố thay CT 500kV (562, 571, 586) tại TBA 500kV Mỹ Tho; Lọc dầu MBA AT2 Trạm 220kV Đức Hòa... Bên cạnh đó NPTS đã xử lý 50 hạng mục công việc phát sinh, bất thường tại các TBA của các PTCs.

Song song với đó, NPTS cũng đã chủ động làm việc với các PTCs, đôn đốc các Trung tâm DVKT lập các phương án, đăng ký cắt điện và thực hiện thi công, đã thực hiện hoàn thành 112 hạng mục công trình. Ngoài ra, NPTS còn thi công tham gia xử lý các khiếm khuyết, bất thường trên lưới khi có đề nghị thực hiện của các PTCs trên cơ sở văn bản số 459 của EVNNPT. Đồng thời, NPTS còn tham gia thực hiện các công việc khác với các Ban quản lý dự án, cụ thể như: Hỗ trợ xử lý tồn tại, kiểm tra đánh giá tình trạng của thiết bị trong một số trường hợp đặc biệt như xuất hiện khiếm khuyết, bất thường sau đóng điện công trình; Thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá vật tư thiết bị dự phòng tại kho trước khi đưa vào lắp đặt sử dụng trên lưới,...

NPTS tham gia thi công dự án NCS TBS 220kV Ngũ Hành Sơn

Đồng thời, trong quý I NPTS đã tập trung tham gia nhiều công trình đầu tư xây dựng do EVNNPT làm chủ đầu tư.  NPTS đã tham gia thi công lắp đặt các dự án: Lắp máy 2 TBA 220 kV Bến Lức; Nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Ngũ Hành Sơn; Lắp máy biến áp 110 kV thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Sơn Hà; Trạm biến áp 220kV Châu Thành (Hậu Giang) và đấu nối (đóng điện GĐ 2) ... nhiều dự án đã đóng điện mang lại hiệu quả cao cũng như tăng cương cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn.

Có thể nói, trong quý I năm 2022 dưới sự chỉ đạo, điều hành của EVNNPT, NPTS đã và đang phát huy được sức mạnh đoàn kết, tập trung trí tuệ của tất cả người lao động hoàn thành nhiều hạng mục công trình, đây cũng là bước khởi đầu hết sức thuận lợi của NPTS trong năm 2022 về các hoạt động liên quan đến công tác dịch vụ kỹ thuật nhằm góp phần đảm bảo lưới điện truyền tải của EVNNPT được vận hành an toàn và ổn định trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

PTH-NPTS