Khoa Điện (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) và PTC2 hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo

Thứ tư, 20/4/2022 | 21:07 GMT+7
Chiều ngày 19/4/2022, Đoàn Công tác Khoa Điện (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) đến làm việc với Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) trong khuôn khổ nội dung chương trình trao đổi hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa 2 bên.

Ông Trần Thanh Phong – Giám đốc PTC2 phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự chương trình làm việc, về phía Lãnh đạo Khoa Điện có Phó Giáo sư – Tiến sỹ ( PGS-TS) Lê Tiến Dũng - Trưởng Khoa, PGS-TS Lê Đình Dương – Phó trưởng Khoa, TS Võ Quang Sơn - Phó Trưởng khoa, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ môn, giảng viên của Khoa Điện. Về phía PTC2 có ông Trần Thanh Phong – Giám đốc, ông Lê Đình Chiến – Phó Giám đốc, ông Nguyễn Duy Dũng – Phó Giám đốc, cùng lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn của Công ty.

Tại buổi làm việc, PGS-TS Lê Tiến Dũng đại diện Khoa Điện đã báo cáo tóm tắt quy mô bộ máy tổ chức, công tác đào tạo, nghiên cứu phát triển của Khoa, công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng, công tác phối hợp và hỗ trợ cho các đơn vị ngành điện trong xu thế phát triển hiện tại. Và những đề xuất hợp tác về đào tạo, ứng dụng KHCN, chuyển đổi số trong công tác sản xuất kinh doanh với PTC2.

Ông Trần Thanh Phong – Giám đốc PTC2 cũng thông tin một số nét chính về bộ máy sản xuất, quy mô quản lý, các nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là việc chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất. Ông cũng bày tỏ mong muốn tăng cường sự hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa 2 đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả trong thực tiễn công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện.

Hai bên cơ bản thống nhất một số nội dung hợp tác trong tương lai: Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Điện và PTC2. Trong đó chú trọng thực hiện các nội dung: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực đổi mới, sáng tạo; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh; Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) phối hợp hỗ trợ Khoa Điện trong việc tiếp nhận sinh viên đến tham quan, thực tập tại PTC2 và các đơn vị thành viên, đồng hướng dẫn đồ án Capstone Project cho sinh viên; Đào tạo sau đại học theo định hướng ứng dụng hoặc định hướng nghiên cứu cho các cán bộ của PTC2, góp phần tạo nên các chuyên gia có kiến thức chuyên sâu. Thông tin, trao đổi trực tiếp với PTC2 để tổ chức đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của PTC2; PTC2 hỗ trợ Khoa Điện phản hồi ý kiến khảo sát doanh nghiệp về: nhu cầu của ngành đào tạo, chương trình đào tạo và thị trường lao động, về năng lực làm việc của sinh viên tốt nghiệp.

Một số hình ảnh:

PGS-TS Lê Tiến Dũng - Trưởng Khoa Điện phát biểu tại buổi làm việc

Đại diện Khoa Điện trình bày nội dung chương trình trao đổi hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa 2 bên

Chụp ảnh lưu niệm

Quang Thắng