NẮNG

Thứ sáu, 2/6/2023 | 14:00 GMT+7

*******

Nắng từ Bắc vô Nam
Nắng như thiêu như đốt
Gió như lửa khô rang
Ai cũng tìm chỗ mát
Chỉ ông điện là "ngang".
 
Thấp thoáng sắc cam vàng
Giữa trời cao lồng lộng
Giữa trời trưa đứng bóng
Tuốt đỉnh cột chạm mây.
 
Thép nung bỏng chân tay
Nắng sạm đen da mặt
Mồ hôi rơi thánh thót
Vẫn mãi miết cả ngày.
 
Thiên hạ có ai hay
Cứ nghỉ ông "Đđên nặng"
Ngành độc quyền oai lắm
"Việc nhẹ lại lương cao".
 
Trưa rát bỏng gió lào
Đêm cắt da gió bấc
Giữa bão dồn chớp giật
Ai cũng trốn trong nhà
Ai cũng chẳng muốn ra.
 
Chỉ có ông "điên nặng"
Xông ra giữa nắng rát
Chẳng quản ngại nắng mưa
Vất vả suốt bốn mùa
Chăm lo cho lưới điện.
 
Nếu chưa hiểu ngành Điện
Xin hãy thử một lần
Cùng các bạn công nhân
"Nắng hè leo trụ điện".
Nguyễn Duy Ngọ - PTC3
Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện