Tài liệu môi trường xã hội thu xếp dự án “Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam”

Thứ sáu, 5/2/2021 | 08:00 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang thu xếp dự án “Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam” (dự án REACH) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Các tài liệu môi trường xã hội đã được EVNNPT triển khai hoàn thiện Bản dự thảo đầu tiên theo yêu cầu của WB, bao gồm :

- Khung quản lý môi trường, xã hội (ESMF);

- Khung chính sách tái định cư (RPF);

- Khung kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMPF);

- Kế hoạch cam kết môi trường, xã hội (ESCP);

- Kế hoạch huy động sự tham gia của các bên liên quan (SEP);

- Quy trình quản lý lao động (LMP) và Cơ chế khiếu nại khiếu kiện (GRM) đối với lao động dự án.

Thực hiện yêu cầu của Nhà tài trợ WB, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đăng tải bản dự thảo đầu tiên các báo cáo nêu trên để lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức quan tâm, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo trước khi ban hành.

Ý kiến góp ý xin gửi theo địa chỉ: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, số 18 phố Trần Nguyên Hãn, P. Lý Thái Tổ, Q Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Vui lòng tải dự thảo Báo cáo công tác tại đây: 

- Nội dung ESMF: Định dạng PDFĐịnh dạng Word;

- Nội dung RPF: Định dạng PDFĐịnh dạng Word;

- Nội dung EMPF: Định dạng PDFĐịnh dạng Word;

- Nội dung ESCP: Định dạng PDF Định dạng Word;

- Nội dung SEP: Định dạng PDF - Định dạng Word;

- Nội dung LMP và GRM đối với lao động dự án: Định dạng PDFĐịnh dạng Word;

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trân trọng cảm ơn và mong nhận được các ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức quan tâm./.

EVNNPT

Tin đã đưa