Tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành hạng mục nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ TBA 220kV Huế trong năm 2023

Thứ sáu, 8/12/2023 | 08:50 GMT+7
Ngày 7/12/2023, tại Đà Nẵng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Lưu Việt Tiến đã có buổi làm việc với Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) và Công ty Truyền tải điện 2 về việc thi công hạng mục “Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ TBA 220kV Huế” thuộc Tiểu dự án phát triển lưới điện thông minh - dự án "Hiệu quả lưới điện truyền tải" (TEP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tư vấn giám sát và tiếp nhận sau khi hoàn thành.

Ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT làm việc với A3

Dự án có quy mô chính gồm: Xây dựng 2 nhà điều khiển ngăn lộ cho hệ thống phân phối (HTPP) 220kV và 03 nhà điều khiển ngăn lộ cho HTPP 110kV. Cải tạo lại hệ thống mương cáp trong nhà, ngoài trời. Xây dựng mới 3 móng trụ đỡ chống sét 110kV và 3 móng trụ đỡ biến điện áp 110kV. Xây dựng 20 bệ đỡ tủ MK ngoài trời. Lắp đặt thiết bị PCCC cho các nhà bay.

Phần điện: Trang bị mới hệ thống điều khiển máy tính lắp đặt trong trạm theo cấu hình mạng LAN đơn thay thế cho hệ thống điều khiển truyền thống tại trạm. Mỗi ngăn lộ, lắp 01 bộ BCUs cho điều khiển và giám sát. Hệ thống điều khiển trang bị mới cho trạm đảm bảo kết nối tín hiệu SCADA tới các trung tâm điều khiển và kết nối tín hiệu giám sát về tổ thao tác lưu động phù hợp với phương thức điều khiển xa và vận hành không người trực.

Ông Lưu Việt Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT (ngồi giữa) nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án

Trang bị hệ thống rơ le bảo vệ kỹ thuật số, có chuẩn giao tiếp tiên tiến phù hợp với hệ thống điều khiển tích hợp trang bị mới để thay thế cho hệ thống rơ le bảo vệ hiện hữu có thời gian vận hành trên 20 năm và chưa phù hợp với qui định hiện hành của EVN, EVNNPT.

Hoàn thiện hệ thống SCADA phù hợp với hệ thống điều khiển bằng máy tính trang bị mới. Thay thế toàn bộ cáp nhị thứ hiện hữu tại trạm bằng cáp mới phù hợp với quy định hiện hành.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao khả năng vận hành hệ thống điều khiển bảo vệ của trạm. Nâng cao khả năng đáp ứng xử lý tác động bảo vệ khi có sự cố, nâng cao năng lực lưu trữ dữ liệu và quản lý vận hành, tăng cường năng lực vận hành hệ thống bằng máy tính giảm số người vận hành.

Nâng cao độ tin cậy, giảm cắt điện do hư hỏng hệ thống điều khiển bảo vệ. Chuyển trạm 220kV Huế thành trạm không người trực.

Tiến độ hiện nay đang cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra, hiện chỉ còn 4 ngăn đang chờ lịch cắt điện để tổ chức thi công.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến ghi nhận và đánh giá cao CPMB đã nỗ lực để đảm bảo mục tiêu tiến độ dự án. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động của EVNNPT. Chính vì vậy CPMB cần quyết tâm để hoàn thành dự án trong năm 2023.

Ông Huỳnh Kim Hán -  Trưởng phòng Kỹ thuật CPMB báo cáo tiến độ dự án

Để hoàn thành mục tiêu này, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu CPMB tập trung nguồn lực để tập trung thi công giai đoạn nước rút. Trong đó đề nghị nhà thầu thi công chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện, vật tư thiết bị để thi công, bố trí thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu điều khiển máy tính, nghiệm thu SCADA các hạng mục như phương án thi công đã thống nhất và yêu cầu hoàn thành trong thời gian cắt điện đã bố trí.

Trong quá trình thi công đề nghị tuân thủ tuyệt đối các biện pháp an toàn cho người, thiết bị trong điều kiện Trạm đang vận hành. Chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị quản lý vận hành hướng dẫn các thủ tục liên quan ra/vào trạm và giao nhận phiếu công tác.

Đối với tư vấn thiết kế cần bố trí cán bộ thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình thi công để đảm bảo kịp thời xử lý các vướng mắc trong thơi gian cắt điện.

CPMB phối hợp cùng các đơn vị triển khai Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ TBA 220kV Huế

Phó Tổng giám đốc EVNNPT giao CPMB xem xét phương án rút ngắn thời gian cắt điện, PTC2 rà soát và tăng cường kiểm soát các đường dây liên quan trong thời gian cắt điện thực hiện. Lãnh đạo EVNNPT cũng kiến nghị Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung hỗ trợ bố trí cắt điện theo kế hoạch đăng ký để đáp ứng mục tiêu tiến độ đề ra.

Thu Hiền
Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện