Thủ tướng Chính phủ đồng ý chưa thu tiền sử dụng đất, thuê đất của hệ thống đường dây tải điện EVN

Thứ ba, 21/2/2012 | 16:00 GMT+7
Theo Công văn số 120/TTg-KTN ngày 30/01/2012, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc chưa thu tiền, thuê đất đối với  hệ thống đường dây tải điện của EVN.​

Diện tích sử dụng đất của hệ thống đường dây tải điện gồm đường dây tải điện; các trạm biến áp; hệ thống nhà điều hành và nghỉ ca (các nhà điều hành dọc tuyến đường dây để trực phục vụ truyền tải điện và bảo vệ đường dây); hệ thống nhà phụ trợ phục vụ cho sản xuất (kho chứa vật tư, thiết bị, nhà cho đội sửa chữa thiết bị, nhà cho đội thí nghiệm, vận tải)…
anh Tram Da Nang.jpg

Trước đó, ngày 29/3/2010 Thủ tướng Chính phủ cũng có công văn số 512/TTg-KTN đồng ý chưa thu tiền sử dụng đất đối với đất thuộc hệ thống đường dây tải điện của EVN.

 

 

 

Thu Trang - NPT