Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 3: nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch giám sát của Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Thứ ba, 7/6/2022 | 09:41 GMT+7
Đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), chủ trì Hội nghị Giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số nội dung trọng tâm khác, được tổ chức tại Trụ sở PTC3, thành phố Nha Trang, ngày 02/6/2022.

Tham gia Đoàn giám sát của Đảng ủy EVNNPT còn có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành và đại diện các Ban của Đảng.

Về phía Đảng ủy PTC3 có: đồng chí Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc; đồng chí Hồ Công, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Toàn cảnh Hội nghị giám sát Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy PTC3

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung giám sát trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số nội dung trọng tâm khác của Đảng ủy PTC3 cho thấy: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy PTC3 đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lãnh đạo, chỉ đạo PTC3 thực hiện các biện pháp và hành động cụ thể, gắn với nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đã tác động tích cực đến hành vi ứng xử, nói không với tham nhũng của mỗi CBCNV trong PTC3, nên trong thời gian qua không xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Đảng ủy PTC3 luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đến thời điểm hiện nay toàn Đảng bộ có 15 đồng chí đã học Cao cấp, Cử nhân chính trị và 54 cán bộ, đảng viên học Trung cấp lý luận chính trị.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ PTC3 luôn ổn định, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, Đoàn thể PTC3 được sắp xếp tinh gọn, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Trong 5 tháng đầu năm 2022 Đảng bộ PTC3 đã kết nạp 06 đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ 2020 -2025 đến nay đã kết nạp 30 đảng viên, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ kết nạp 40 đảng viên.

Đc Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy PTC3, báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy PTC3 cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời có hiệu quả các nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên EVNNPT về thực hiện nhiệm vụ chính trị và Chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” đến toàn thể CBCNV, người lao động.

Trong những tháng đầu năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, PTC3 đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của EVNNPT, ngay từ đầu năm lãnh đạo Công ty đã đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác QLVH, công tác an toàn, thăm hỏi, động viên cán bộ, CNV tại các Đội đường dây, các TBA; Tổ chức hội thảo công tác phối hợp quản lý vận hành giữa Công ty Truyền tải điện 3 và các chủ đầu tư Nhà máy năng lượng tái tạo; Hội nghị người lao động; Hội nghị Quản lý kỹ thuật; Hội thi ứng dụng thiết bị bay không người lái trong QLVH lưới điện truyền tải; Hội nghị công tác ATVSLĐ năm 2022; ký kết Quy chế phối hợp bảo vệ lưới điện với Công an các địa phương, làm việc với Tổng công ty điện lực Miền Nam để cung cấp thông tin toàn bộ lưới điện 110kV đồng bộ dự kiến và các dự án triển khai chuẩn bị đưa vào vận hành liên quan đến lưới điện Công ty quản lý.

PTC3 đã chủ động làm việc với Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung để tổ chức giám sát, nghiệm thu, đóng điện cụm dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 đảm bảo tuân thủ các quy định, yêu cầu kỹ thuật đúng tiến độ, đã ký thỏa thuận ủy quyền và giao việc thực hiện các gói thầu chuẩn bị sản xuất Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối.

Mặc dù trong những tháng đầu năm 2022 dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, CBCNV PTC3 đã khắc phục khó khăn để hoàn tốt các nhiệm vụ được giao, đời sống, thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Nội dung Báo cáo của Đảng ủy PTC3 tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng ủy PTC3 đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời có chất lượng và ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 42-NQ/ĐU, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số cụ thể cho năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá công việc thực hiện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Công ty đã ứng dụng AI phân tích xử lý hình ảnh trong công tác kiểm tra đường dây, nhận biết nguy cơ xảy ra cháy trong hành lang đường dây; vệ sinh bề mặt đường dây truyền tải điện bằng Robot, chính thức áp dụng phân hệ CBM MC 220kV, lắp định vị sự cố trên các đường dây 220kV, phần mềm thư viện điện tử...

Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, công việc trong chuyển đổi số năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022 theo kế hoạch của EVN, EVNNPT.

Công tác nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào quản lý, vận hành lưới điện được đẩy mạnh trong đó 02 đề tài khoa học: “Xây dựng hệ thống quản lý trạm biến áp bằng thiết bị thông minh” và “Hệ thống giám sát thiết bị nhất thứ” đang được thử nghiệm để triển khai áp dụng và có 67 sáng kiến đã được EVNNPT công nhận, phát huy hiệu quả trong công tác sản xuất QLVH lưới điện.

Đại diện các Ban của Đảng ủy EVNNPT phát biểu tại Hội nghị

Nhận xét, đánh giá tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV EVNNPT, ghi nhận Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy PTC3, đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch giám sát của Đảng ủy EVNNPT. Tuy nhiên, Đảng ủy PTC3 vẫn cần phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát đối với những chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai thực hiện tại các đơn vị trực thuộc.

Bí thư Đảng ủy EVNNPT cũng đã đánh giá Đảng ủy PTC3 rất quan tâm đến triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, đây là một trong những điểm tốt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy PTC3. Đồng thời, yêu cầu PTC3 tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào công tác QLVH, đặc biệt là đối với những điều kiện công tác đặc thù của PTC3; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của các ứng dụng trong thực tiễn QLVH tại đơn vị, góp phần tăng năng suất lao động, dần thay thế sức lao động của con người đối với những công việc trên lưới. Bên cạnh đó, PTC3 cần chủ động quan tâm, trú trọng hơn nữa trong việc đảm bảo công tác an toàn lao động, đánh giá rủi ro, lường trước những nguy cơ có thể xảy ra gây mất an toàn thiết bị và con người.

Đc Nguyễn Tuấn Tùng, Bí thư Đảng ủy EVNNPT, phát biểu tại Hội nghị

Trong quá trình quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung được giám sát, Đảng ủy PTC3 đã rút ra một số kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, trong đó tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; Thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai học tập và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chuyên đề toàn khóa, hàng năm theo kế hoạch với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa EVNNPT, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động, phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trần Việt Hùng
Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện