Người lao động SPMB đồng sức, đồng lòng, tận tâm, trách nhiệm quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Thứ tư, 29/3/2023 | 09:55 GMT+7
Ngày 27/3, tại TP.HCM, đã diễn ra Hội nghị người lao động Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) năm 2023, lần thứ 18. Ông Trương Hữu Thành – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc SPMB và ông Bùi Quang Thành – Chủ tịch Công đoàn SPMB chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Tham dự hội nghị có đại diện các ban tham mưu của EVNNPT cùng người lao động SPMB.

Đời sống, việc làm của người lao động được đảm bảo

Năm 2022, với quyết tâm và nỗ lực lớn của tập thể CBCNV trong Ban, SPMB đã vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 2022 được EVNNPT giao, hoàn thành vượt mức giá trị kế hoạch vốn đầu tư xây dựng, đảm bảo các chỉ tiêu về nâng cao hiệu quả, tiết kiệm, các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, khởi công, đóng điện, quyết toán, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Cụ thể, năm 2022, SPMB đã khởi công được 8/8 dự án đạt 100% theo kế hoạch, đã hoàn thành khối lượng thi công cho 12/12 dự án theo kế hoạch.

Tiền lương, thưởng, chính sách chế độ, quyền lợi hợp pháp của người lao động được giải quyết kịp thời và đầy đủ đã góp phần ổn định đời sống, nâng cao thu nhập người lao động tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác, hăng hái lao động sản xuất góp phần cùng toàn Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2022 và đến thời điểm hiện tại của năm 2023, SPMB không có khiếu nại, tố cáo nào của người lao động liên quan đến các quyền lợi hợp pháp.

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực được chú trọng cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. SPMB đã nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý và điều hành sản xuất, nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng.

Về công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật hàng năm đều đạt chỉ tiêu EVNNPT giao. Riêng trong năm 2022 có 11 sáng kiến. Trong đó có những sáng kiến mang giá trị làm lợi cao.

Ông Trương Hữu Thành - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc SPMB và ông Bùi Quang Thành - Chủ tịch Công đoàn SPMB chủ trì Hội nghị

Thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí”

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Hữu Thành – Giám đốc SPMB đánh giá những kết quả SPMB đạt được trong năm 2022 là sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn SPMB, sự quan tâm và chỉ đạo điều hành quyết liệt của EVNNPT, sự giúp đỡ của các Ban EVNNPT, sự ủng hộ của các địa phương và các đơn vị bạn. Mặc dù vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế, nhưng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, SPMB có cơ sở để tiếp tục vững bước, phát huy các thành quả đã đạt được để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025.

Để thực hiện chủ đề năm 2023 hiệu quả nhất đối với SPMB chính là đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình đầu tư xây dựng. Vì vậy SPMB thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu tại công trường và tổ chức họp với các nhà thầu xây lắp, tư vấn, để kiểm điểm tiến độ phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các dự án cấp bách, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia.

Lãnh đạo SPMB và các bộ phận chức năng thường xuyên bám sát hiện trường để nắm bắt tiến độ thi công, xác định chính xác việc bố trí nhân lực, phương tiện của nhà thầu theo yêu cầu khối lượng công việc nhằm can thiệp và điều chỉnh kịp thời. Xử lý nghiêm túc các trường hợp thực hiện không đảm bảo theo hợp đồng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, quản lý đầu tư xây dựng và tiến độ,…

Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả SXKD, NSLĐ theo kế hoạch EVNNPT giao. Trong đó SPMB tập trung củng cố nâng cao công tác quản lý VTTB, rà soát có kế hoạch thanh lý các VTTB tồn đọng kém chất lượng và có phương án sử dụng triệt để các VTTB thu hồi sau đầu tư và các VTTB tồn kho.

Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán để chuẩn xác ngay từ đầu, tránh trường hợp phải lập lại dự toán, đấu thầu lại nhiều lần mới lựa chọn được nhà thầu. Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư trong các khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt. Áp dụng 100% lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định. Thực hiện các giải pháp tăng cường tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động SXKD của EVNNPT. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động quản lý dự án.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đánh giá trong các năm vừa qua SPMB luôn bảo đảm cho 100% người lao động có việc làm ổn định. Đời sống người lao động trong SPMB được cải thiện, luôn duy trì được mức lương, thu nhập ổn định. Các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động được người sử dụng lao động quan tâm thực hiện đầy đủ. Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được phát huy.

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đề nghị toàn thể người lao động SPMB tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện chiến lược phát triển, đổi mới phát triển doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp. Triển khai thực hiện các kế hoạch, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển của Tổng công ty để góp phần đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực quản lý dự án, các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp đến từng CBCNV trong SPMB. Tập trung tuyên truyền và thực hiện các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức và chuẩn hành vi theo từng giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức của Văn hóa EVNNPT.

Chuyên môn và Công đoàn SPMB phối hợp chặt chẽ, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV trong SPMB. Tiếp tục cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho CBCNV, đảm bảo việc làm, thu nhập và chế độ phúc lợi cho người lao động. Tiếp tục phát huy tổ chức tốt các phong trào tương thân, tương ái trong SPMB để trợ giúp người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại hội nghị, Giám đốc SPMB Trương Hữu Thành cho biết: Trong thời gian tới, người lao động SPMB tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh trong công tác Quản lý điều hành dự án, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, giữ vững và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết thống nhất, đồng sức, đồng lòng, kết hợp nội lực, làm việc tận tâm với tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Trương Hữu Thành - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc SPMB phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Lãnh đạo, Cán bộ chủ chốt SPMB

Xuân Tiến