Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) công bố thông tin

Thứ năm, 20/8/2020 | 14:13 GMT+7

Thực hiện quy định công bố thông tin bất thường của Doanh nghiệp tại điều 20 Nghị định 81/2015/NĐ-CP và điểm d khoản 1 điều 109 Luật Doanh nghiệp 2014, EVNNPT công bố thông tin thay đổi người quản lý của Tổng công ty.

Thông tin về nhân sự giữ chức danh người quản lý của Tổng công ty có thay đổi từ ngày 01/09/2020 như sau:

- Ông Đặng Phan Tường – Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPT được nghỉ công tác đối với cán bộ theo nguyện vọng cá nhân, từ ngày 01/9/2020.

- Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng Giám đốc EVNNPT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT, từ ngày 01/09/2020.

- Ông Phạm Lê Phú, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc EVNNPT, từ ngày 01/9/2020.

Nội dung xem theo file đính kèm:25_8_2020Congbothongtinbatthuongtheonghidinh81.pdf

Ban Pháp chế