Video clip: Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện

Thứ sáu, 22/4/2022 | 10:38 GMT+7
Đường dây 500kV là công trình quan trọng, là huyết mạch của hệ thống điện, nếu xảy ra sự cố thì sẽ dẫn đến mất điện diện rộng chính vì vậy công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn cho dòng điện cao áp là cực kỳ quan trọng! Đội Truyền tải điện Mai Châu thuộc Truyền tải điện Hòa Bình đã nỗ lực làm tốt công việc này! Clip do Truyền hình Nhân Dân thực hiện.

Theo Truyền hình Nhân Dân