PTC1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

Thứ tư, 29/6/2022 | 15:02 GMT+7
“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn” là nhiệm vụ trọng tâm được Công đoàn Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) tập trung thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân, viên chức, lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Công đoàn PTC1 phát biểu khai mạc khóa đào tạo hoạt động nghiệp vụ Công đoàn

Theo quy định tại Điều 5 – Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XI), cán bộ công đoàn là người đảm nhiệm các chức danh từ tổ phó công đoàn trở lên thông qua bầu cử tại đại hội công đoàn; được cấp công đoàn có thẩm quyền chỉ định, công nhận, bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Trong nhiều năm qua, nhìn chung, đội ngũ cán bộ công đoàn trong PTC1 cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Dự báo trong thời gian tới sẽ đặt ra nhiều vấn đề thách thức đối với tổ chức Công đoàn, nhất là việc tập hợp NLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

Xuất phát từ yêu cầu trên, để nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, Công đoàn PTC1 đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công hoạt động đào tạo, bồi huấn kiến thức và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn toàn Công ty.

Ông Đoàn Hữu Quyết - Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh tham gia giảng dạy tại khóa đào tạo hoạt động nghiệp vụ Công đoàn (lớp 2)

Trong các đợt tập huấn, các cán bộ công đoàn đã được nghe báo cáo viên hướng dẫn một số nội dung cơ bản của Bộ Luật lao động năm 2019. Trong đó, tập trung vào một số điểm mới của Bộ Luật lao động năm 2019, được áp dụng từ năm 2021 như: Quy định mới về hợp đồng lao động; về lương, thưởng; thử việc; thời giờ làm việc, nghỉ ngơi; kỷ luật lao động và quy định mới trong giải quyết tranh chấp lao động... Đây là những nội dung hết sức quan trọng mà đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp kịp thời nắm bắt để phục vụ cho hoạt động Công đoàn trong tình hình mới và giải đáp một số vướng mắc của các đại biểu tham dự.

Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn các cấp cũng được quán triệt rõ hơn nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” với 06 nội dung (Tình hình và nguyên nhân của tổ chức công đoàn Việt Nam; Quá trình xây dựng Nghị quyết; Quan điểm chỉ đạo của Đảng; Mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện) …

Toàn cảnh khóa đào tạo hoạt động nghiệp vụ Công đoàn (lớp 2)

Phát biểu tại các đợt tập huấn, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng – Chủ tịch Công đoàn PTC1 luôn khẳng định: trong thời gian qua, cán bộ đoàn viên công đoàn và công nhân, viên chức lao động toàn PTC1 đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách thực hiện mục tiêu đã đề ra; Tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển, phần nào đã chiếm được niềm tin yêu, sự tín nhiệm của công nhân lao động. Quan hệ phối hợp hoạt động của Công đoàn với Lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên ngày càng chặt chẽ và đạt hiệu quả cao. Góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất của của Công ty. Đồng chí cũng nhấn mạnh “Chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn luôn là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; Chính vì thế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có tầm quan trọng và ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại của tổ chức Công đoàn, nhất là trong bối cảnh hiện nay”./.

Một số hình ảnh

Ông Tăng Đức Ngỗi - Cán bộ Ban chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tham gia thuyết trình tại Khóa đào tạo

Các đại biểu tham dự khóa đào tạo hoạt động nghiệp vụ Công đoàn (lớp 1)

Các đại biểu tham dự khóa đào tạo hoạt động nghiệp vụ Công đoàn (lớp 2)

Trung Hiểu - UVBCH CĐ PTC1; Ảnh Mạnh Hùng
Vận hành

Vận hành

Đầu tư

Đầu tư

Quan hệ quốc tế

Quan hệ quốc tế

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện