Sơ kết 02 năm thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện tỉnh Lâm Đồng

Thứ tư, 29/6/2022 | 13:58 GMT+7
Vừa qua tại thành phố Đà Lạt, Truyền tải điện Lâm Đồng (thuộc Công ty Truyền tải điện 3 - PTC3) đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chủ trì Hội nghị có Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Phan Đình Thiện - Giám đốc Truyền tải điện Lâm Đồng. Cùng tham dự còn có các cán bộ phòng An ninh kinh tế và đại diện các phòng, đội, trạm trực thuộc Truyền tải điện Lâm Đồng.

Theo báo cáo của phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng, công tác thực hiện: Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh Lâm Đồng và Công ty Truyền tải điện 3; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến An ninh Quốc gia; Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt đề án đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống truyền tải điện 500 kV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch phối hợp giữa Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng và Truyền tải điện Lâm Đồng về công tác đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện truyền tải 220 kV - 500 kV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản đạt yêu cầu và nội dung đề ra.

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tương đối ổn định, chưa phát hiện vụ việc lợi dụng các vấn đề tôn giáo, dân tộc để kích động quần chúng nhân dân hay các phần tử xấu phá hoại các cơ sở vật chất, hệ thống truyền tải điện trên địa bàn được đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước được quan tâm đúng mức, tình hình nội bộ đảm bảo, không để xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, lộ, lọt bí mật nhà nước. Cán bộ, công nhân viên trong Truyền tải điện Lâm Đồng chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Không có cán bộ, người lao động bị xử lý kỷ luật, vi phạm pháp luật, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động CBCNV, quần chúng nhân dân và các ban, ngành, đoàn thể tham gia vào công tác bảo vệ được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, hiệu quả cao; xây dựng được lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong đơn vị Truyền tải điện Lâm Đồng và các khu vực dân cư có tuyến đường dây, trạm biến áp đi qua.

Lực lượng bảo vệ chuyên trách được củng cố và tập huấn nghiệp vụ bảo vệ, sử dụng công cụ hỗ trợ, nghiệp vụ phòng cháy chữa; trang bị hệ thống camera giám sát tại các trạm biến áp và một số khu vực trên tuyến truyền tải điện nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện.

Bên cạnh đó, còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn như: Một số địa phương, cấp ủy, chính quyền còn thiếu quan tâm đến công tác phối hợp bảo vệ hệ thống truyền tải điện, coi đó là trách nhiệm của ngành Điện và lực lượng Công an nên việc huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay; Hệ thống truyền tải điện bố trí trên địa bàn rộng, một số tuyến đường dây nằm chủ yếu vùng sâu vùng xa; lực lượng bảo vệ đường dây còn mỏng hầu hết kiêm nhiệm chưa được tập huấn kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cần thiết, đôi khi còn chưa thực hiện hết trách nhiệm trong công tác tuần tra bảo vệ.

Đại tá Trần Vĩnh Phú - Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo hai đơn vị cũng đã đánh giá và nhận xét việc triển khai phối hợp công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới:

Một là, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin có liên quan đến hệ thống truyền tải điện, chủ động trong công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo các tình huống phức tạp, các phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm để chủ động đấu tranh, ngăn chặn. Kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý, vận hành để chấn chỉnh phòng ngừa. Phối hợp điều tra, xác minh và xử lý các vụ việc, đối tượng vi phạm liên quan đến hệ thống truyền tải điện ngay từ khi mới xảy ra, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự tại địa phương.

Hai là, tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công nhân viên hai đơn vị nắm vững và nhận thức đầy đủ nội dung của Kế hoạch phối hợp giữa Phòng An ninh kinh tế và Truyền tải điện Lâm Đồng về công tác đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện truyền tải 220 kV - 500 kV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hai đơn vị phải xác định công tác bảo vệ an ninh, an toàn lưới truyền tải điện 220 kV – 500 kV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Ba là, tăng cường phối hợp kiểm tra công tác bảo vệ theo nội dung kế hoạch đã đề ra, đặc biệt trong các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước cũng như địa phương Lâm Đồng; tăng cường công tác kiểm tra tại các khu vực vùng sâu vùng xa, khu vực giáp ranh, chuyển tiếp giữa hệ thống truyền tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với các tỉnh khác.

Bốn là, tham mưu phối hợp các cấp, ban ngành chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc để nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ lưới điện, bảo vệ tài sản của Nhà nước, phát hiện và tố giác tội phạm, tham gia bảo vệ các công trình điện trong quần chúng nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm và phát huy tối đa nguồn lực của hệ thống chính trị cơ sở.

Năm là, giao ban định kỳ để thông báo tình hình và đề ra các công tác trọng tâm để hai đơn vị cùng phối hợp thực hiện; tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung trong kế hoạch phối hợp cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ “Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”./.

Lê Tấn Lợi