EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của EVNNPT)

Thứ sáu, 5/8/2022 | 16:28 GMT+7

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 02/8/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt thông tin để công bố - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của EVNNPT;

Ngày 04/8/2022, Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 2910/EVNNPT-TCKT về việc công bố thông tin doanh nghiệp - Báo cáo tài chính giữa năm 2022.

Nội dung thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của EVNNPT (theo điểm g, khoản 1, Điều 23, Nghị định số 47/2021-CP).

Chi tiết trong file đính kèm: Văn bản số 2910/EVNNPT-TCKT.

EVNNPT

Tin đã đưa