EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của EVNNPT)

Thứ hai, 30/5/2022 | 15:00 GMT+7

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-HĐTV ngày 24/5/2022 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc phê duyệt thông tin để công bố theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 của EVNNPT;

Ngày 26/5/2022, Tổng Giám đốc EVNNPT đã có văn bản số 1887/EVNNPT-KH về việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP.

Các thông tin công bố được quy định tại mẫu Biểu số 3, Phụ lục II của Nghị định số 47/2021/NĐ-CP về nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

Chi tiết trong file đính kèm: QĐ số 77/QĐ-HĐTV.

EVNNPT

Tin đã đưa