EVNNPT công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ (Điều lệ và thay đổi Thành viên Hội đồng thành viên của EVNNPT)

Thứ năm, 6/7/2023 | 17:49 GMT+7

Thực hiện quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó có quy định về công bố thông tin của Doanh nghiệp Nhà nước.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kính báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp); Bộ Công Thương (Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp); Bộ Tài chính.

Các thông tin được quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thông tin cơ bản, Điều lệ và thay đổi Thành viên Hội đồng thành viên của EVNNPT (theo điểm a, khoản 1, Điều 23 và Điều 24).

Chi tiết xem tại đây.

 

EVNNPT

Tin đã đưa